Chúc mừng Đức Tổng Giuse – Tân Tổng Giám Mục Hà Nội

                                                       Trọng kính Đức Tổng Giuse,

Thư chúc mừng Đức Tổng Giuse  (pdf)

Con vui mừng được biết hôm qua ngày 17 tháng 11 năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội. Con đại diện cho mọi thành phần dân Chúa Giáo Phận Bắc Ninh xin hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và gửi tới Đức Tân Tổng Giám Mục, cũng như mọi thành phần dân Chúa Tổng Giáo Phận Hà Nội lời chúc mừng sâu sắc và lời cầu nguyện chân thành.

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse ban cho Đức Tổng luôn an mạnh, dồi dào hồng ân Thiên Chúa để Đức Tổng luôn chu toàn trọng trách mà Chúa và Giáo hội  trao phó.

Kính xin Đức Tổng thêm lời cầu nguyện cho chúng con.

TM. Giáo Phận Bắc Ninh

+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

     Giám Mục Bắc Ninh