Dòng Nữ Đa Minh Bắc Ninh có thêm 11 nữ tu tuyên khấn

Từ Phong: 7 nữ tu khấn đơn và 4 nữ tu khấn trọn là hồng ân Chúa ban tặng cho Dòng Nữ Đa Minh Bắc Ninh trong Thánh Lễ khấn lần đầu tiên của Hội Dòng. Thánh Lễ được Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ., cử hành long trọng tại Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong vào lúc 08h30 sáng 06.08.

Cùng đồng tế với Đức Cha còn có đông đảo quý Cha trong và ngoài giáo phận, nhất là sự xuất hiện của đông đảo quý Cha đến từ Dòng Đa Minh, quý tu sĩ Nam Nữ, quý bậc phụ huynh, ân nhân và thân nhân và khoảng hơn 2000 giáo dân từ khắp nơi về chung chia niềm vui với các chị em tuyên khấn và Hội Dòng.

Trong bài giảng của mình, Đức Cha Giáo phận đã chia sẻ với chị em những niềm vui cũng như sự lo lắng và kinh nghiệm sống đời dâng hiến của chính Ngài. Ngài cũng so sánh những chị em khấn hôm nay như những “người nộp” mình cho Chúa.

Qua đoạn Tin Mừng ngày Lễ Chúa Hiển Dung, Đức Cha nhấn mạnh đến sự lựa chọn Ơn gọi của mỗi người. Ngài lấy hình ảnh Chúa Giêsu khi đứng trên núi Tabor là nơi Ngài đã đưa ra lựa chọn lên Giêrusalem để “nộp mình” đền tội cho thiên hạ và Chúa đã gọi Phêrô là satan khi ông ngăn cản Chúa lên đường.

Sau bài chia sẻ của Đức Cha, nghi thức tuyên khấn được tổ chức long trọng và sốt sáng. Lần lượt 7 chị em khấn đơn và 4 chị em khấn trọn đã tiến lên gian cung thánh để Đức Cha thẩm vấn và quỳ trước mặt Sơ bề trên để đọc lời tuyên khấn của mình.

Tiếp đó các khấn sinh đã tiến ra bục thư ký để đặt bút xác tín và quyết tâm sông theo những lời khấn hứa của mình. Kể từ đây, các chị em đã chính thuộc về Chúa và Chúa sẽ là cùng đích của cuộc đời các khấn sinh qua việ nhận chiếc nhẫn tuyên khấn và bản Hiến Pháp của Hội Dòng từ tay Đức Cha.

Hội Dòng Nữ Đa Minh Bắc Ninh được chính thức thiết lập và gia nhập Giáo phận Bắc Ninh vào ngày 01.01.2013 cũng là ngày Lễ kính Thánh Mẫu Thiên Chúa – tước hiệu của Hội Dòng. Hiện nay, Hội dòng có tổng cộng khoảng trên 200 nữ tu, tập sinh, tiền tập và đệ tử đang học tập và phục vụ trong giáo phận.

Thánh Lễ khấn hôm nay cũng chính là Thánh Lễ khấn đầu tiên kể từ khi Hòi Dòng được tái thiết lập và trở về với quê Mẹ Bắc Ninh. Nữ tu Maria Chu Thị Dâng hiện đang làm bề trên tổng quyền tiên khởi của Hội Dòng.

Qua Thánh Lễ khấn hôm nay, 7 nữ tu khấn đơn và 4 nữ tu khấn trọn cũng chính là những hoa trái đầu tiên của Hội Dòng. Ước mong sao 11 nữ tu tuyên khấn hôm nay sẽ cùng với Hội Dòng sẽ luôn ra sức đào sâu đời sống cầu nguyện và sẵn sàng ra đi làm chứng cho Tin Mừng của Đức Kitô Phục Sinh.

IMG_9129 IMG_9149 IMG_9178 IMG_9186 IMG_9194 IMG_9197 IMG_9208 IMG_9213 IMG_9218 IMG_9226 IMG_9229 IMG_9233 IMG_9239 IMG_9241 IMG_9243

Đức Nguyễn

Tin liên quan