Đức cha giáo phận dâng lễ thánh hoá công việc đầu năm mới

Đền Thánh Mẫu Từ Phong:  ngày mùng ba tết cũng nhằm vào ngày thứ bảy đầu năm mới Ất Mùi, Đức cha giáo phận đã về Đền Thánh Mẫu Từ Phong dâng lễ cầu nguyện cho công ăn việc làm.

Đến tham dự thánh lễ ngoài giáo dân của các xứ họ lân cận còn có một số anh chị em từ  xa hành hương Đức Mẹ nhân dịp đấu xuân mới

Đồng tế với Đức cha Cosma  là cha xứ Phanxicô Nguyễn Đức Đại và Cha Phêrô Nguyễn Công Văn cha xứ nhà thờ chính toà Bắc Ninh.

Trước thánh lễ đội dâng hoa lên Đức Mẹ Maria, sau Thánh lễ đoàn kèn đồng cùng đoàn rước Thánh giá nến cao ra tượng đài Đức Mẹ cầu nguyện.

Thánh lễ diễn ra cầu cho công ăn việc làm sốt sáng và linh thiêng dưới sự phù trì của Đức Maria.

???????????????????????????????

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Giuse Hồng Phúc

 

Tin liên quan