Đức cha giáo phận thăm mục vụ giáo họ Bến nầm- giáo xứ Nội Bài

Trong những ngày năm hết tết đến,  cho dù Đức cha Cosma có rất nhiều công việc,   nhưng ngài vẫn xếp sắp đến dâng  lễ tại giáo họ nhỏ bé Bến Nầm – giáo xứ Nội Bài.

Bến Nầm là một giáo họ có lịch sử hình thành gần 2 trăm năm nay, nhưng đến nay chỉ có 9 nhân danh – một gia đình, một giáo họ có thể nói nhỏ bé nhất giáo phận, nguyên do là giáo dân thuộc giáo họ Bến Nầm đã di cư sang bên kia sông thành lập một giáo họ mới gọi là giáo họ Bến Đông. Trước năm 1954 thêm nhiều gia đình nữa đã di cư vào Nam, suốt từ đó đến nay giáo họ chỉ có một gia đình vẫn ở lại nuôi dưỡng đời sống đức tin và giữ đất nhà thờ.

Hiêp dâng thánh lễ cùng Đức cha có 14 cha, 2 thầy phó tế. Đức Cha động viên giáo dân tiếp tục giữ vững đức tin cha ông để lại, biết đâu từ nơi bé nhỏ này, tương lai Chúa sẽ thực hiện điều gì đó ỏ nơi đây.

Ngôi nhà thờ được xây dựng 1936, nay xuống cấp nghiêm trọng, trước đó Đức Cha đã về thăm và động viên giáo họ sửa chữa. Huynh đoàn dòng ba giáo phận đã trợ cấp một phần kinh phí cho việc sửa chữa, nay sữa chữa song, Đức cha đã về dâng thánh lễ tạ ơn.

1 2 3 4 5 IMG_0271

Thông tin từ giáo xứ Nội Bài

Tin liên quan