Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ, chủ sự thánh lễ tại Đại hội Giáo lý TGP Los Angeles

Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ, giám mục Bắc Ninh giảng thuyết tại Đại hội Giáo lý TGP Los Angeles ở Anaheim Convention Center quy tụ trên 50,000 bạn trẻ khắp thế giới.

Xin  bấm vào đây hình ảnh 

Thanh Nguyên

nguồn: vietcatholic.org

Tin liên quan