Giáo họ Cửa Sông (xứ Hoà Loan) thành lập hội Lòng Chúa Thương Xót

Tối ngày 13/1/2015, cha Giuse Nguyễn Hoàng Ân đặc trách hội Lòng Chúa Thương xót giáo phận đến giáo họ Cửa Sông thuộc giáo xứ Hoà Loan dâng lễ thành lập hội Lòng Chúa Thương Xót.

Cùng dâng lễ đồng tế với cha Giuse là cha quản xứ Tôma Nguyễn Văn Phùng.

Hơn bốn mươi anh chị em đã  gia nhập hội Lòng Chúa Thương Xót giáo họ để thường trực cầu nguyện cho giáo họ và cho toàn thế giới. Hỵ vọng sau ngày lập này còn nhiều thành viên sẵn sàng gia nhập để cầu nguyện cho mọi người.

Hình ảnh ngày lễ:

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? Giuse Hồng Phúc

Tin liên quan