Giáo họ Kim Sơn, giáo xứ Hữu Bằng: Trao bằng mãn nhiệm cho cựu Ban hành giáo và tân Ban hành giáo tuyên hứa

Công việc loan báo Tin mừng ở Giáo Phận Bắc Ninh có được thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay là nhờ rất nhiều vào sự nhiệt tình và cộng tác của anh chị em giáo dân, nhất là các vị ban hành giáo. Mẫu gương phục vụ cộng đoàn và hy sinh vì đạo của thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, cụ trùm giáo họ Thổ Hà. Đặc biệt, biến cố 100 vị đầu mục (các vị bàn hành giáo) tử đạo ngày 4/4/1862 tại cổng tả thành cổ Bắc Ninh cho thấy tấm gương hy sinh lẫm liệt và vai trò không thể thiếu được của các vị chức dịch trong việc phục vụ xứ họ, danh thơm tiếng tốt cũng như sự hy sinh của các ngài được lưu danh muôn thủa, và được Chúa trả công xứng đáng. Máu của cha ông đổ ra đã không trở nên vô ích, nhưng đã trở thành nền móng đức tin vững chắc cho một giáo phận mới được hình thành.

Giáo họ Kim Sơn – Xã Hương Sơn – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc với số nhân danh vẻn vẹn có 58 người, mặc dù chưa có nhà thờ, việc thờ phượng phải cử hành tại các tư gia nhưng các Chúa nhật bà con đều đặn đến tham dự thánh lễ.

Từ ngày thành lập đến nay, các Ban hành giáo được nối tiếp nhau. Chúa nhật 12/01/2020, cha xứ Fx.Nguyễn Đức Đại cử hành lễ tạ và trao bằng mãn nhiệm cho Ông Trùm Chánh Tôma Nguyễn Văn Bẩy và nghi thức tuyên hứa cho quý vị Tân Ban Hành Giáo khóa 2020 – 2024:
– Ông Giuse Nguyễn Văn Hoan: Trùm Chánh
– Ông Batômêô Nguyễn Văn Quý: Trùm Phó
– Và 2 Bà Quản tiếp tục khóa mới.

Chúng ta thêm lời cầu nguyện cho Quý Vị Tân Ban Hành Giáo chu toàn nhiệm vụ mà Chúa và Giáo hội ủy thác. Cầu nguyện cho Giáo họ Kim sơn được hiệp nhất, yêu thương nhau, sớm có nơi thờ phượng cho Chúa cho xứng hợp.

Nguồn: Facebook Thuong Yeu

Tin liên quan