Home / Ban mục vụ / Phụng tự / Giờ lễ trực tiếp tại một số nhà thờ

Giờ lễ trực tiếp tại một số nhà thờ

Thánh lễ trực tuyến

-Nhà thờ Lớn Hà Nội:  Chúa nhật: 07h00 và 18h00, thứ Bảy: 18h00, thứ Hai tới thứ Sáu: 18h30https://www.tonggiaophanhanoi.org​​​

Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ hàng ngày lúc 17g30

https://tgpsaigon.net/video/thanh-le-online-2

Đài Chân Lý Á Châu:

https://vietnamese.rvasia.org/suy-ni%E1%BB%87m/th%C3%A1nh-l%E1%BB%85-ch%C3%BAa-nh%E1%BA%ADt-09052021

BTTGP. Bắc Ninh

About admingdbn

Check Also

Truyền hình trực tuyến thánh lễ hàng ngày lúc 19g00 tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh

Thánh lễ hàng ngày tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh vào lúc 19g00  được …