Home / Giáo hội Việt nam / Giờ Thánh Lễ trực tiếp tại một số nhà thờ

Giờ Thánh Lễ trực tiếp tại một số nhà thờ

Thánh lễ trực tuyến

-Nhà thờ Lớn Hà Nội:  Chúa nhật: 07h00 và 18h00, thứ Bảy: 18h00, thứ Hai tới thứ Sáu: 18h30https://www.tonggiaophanhanoi.org​​​

Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ hàng ngày lúc 17g30

https://tgpsaigon.net/video/thanh-le-online-2

Đài Chân Lý Á Châu:

https://vietnamese.rvasia.org/suy-ni%E1%BB%87m/th%C3%A1nh-l%E1%BB%85-ch%C3%BAa-nh%E1%BA%ADt-09052021

BTTGP. Bắc Ninh

About admingdbn

Check Also

Sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp III giáo tỉnh Hà Nội

Vào lúc 8h00, ngày 26/9/2022, sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp III – Golgotha …