Giỗ tổ tại giáo họ Xuân Lai

Từ nhiều thập kỷ qua, người Công giáo Xuân Lai vẫn luôn nhớ đến ngày giỗ tổ 25 tháng giêng. Cụ tổ Giuse Hoàng Thế Giám là người đầu tiên đón nhận đức tin Ki tô giáo và đã lưu truyền đức tin cho con cháu.

Cùng với người Công giáo Xuân Lai, năm nay đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt cũng về Xuân Lai thắp nén nhang tưởng nhớ và dâng lễ cầu nguyện cho tổ tiên.

Cùng đến thắp nhang và hiệp dâng thánh lễ có quý cha, quý thầy và anh chị em giáo dân những giáo họ lân cận.

Trong thánh lễ, đức cha chia sẻ  về cha ông tổ tiên, đặc biệt là cụ tổ Giuse Hoàng Thế Giám và vị tử đạo Giuse Hoàng Thế Nhẫn. Đức cha cũng nói đến truyền thống đức tin của giáo họ Xuân Lai, sau đó ngài mời gọi cộng đoàn hãy tiếp nối cha ông và truyền thống đức tin tốt đẹp đó.

IMG_4834 IMG_4837 IMG_4838 IMG_4844 IMG_4855 IMG_4876

Xuân Bát

Tin liên quan