Gx. Mỹ Lộc: Thành lập xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể I-nhã

Ngày 09/11/2014:Toàn thể giáo xứ Mỹ Lộc vui mừng vì xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể chính thức ra mắt.

Đến hiệp dâng thánh lễ ra mắt xứ đoàn Mỹ lộc có cha tuyên uý liên đoàn TNTT Giuse Hoàng Lương Cảnh giáo phận Bắc Ninh Giuse Đinh Đồng Ngôn, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Khiêm, cùng các trưởng trong liên đoàn và hiệp đoàn Bắc giang.

Sau bài giảng của cha xứ là nghi thức tuyên hứa của các em nghành chiên con, nghành ấu nhi, các em thiếu nhi, nghĩa sĩ và huynh trưởng. Cha tuyên úy liên đoàn đã trao cờ cho xứ đoàn I-nhã và trao khăn cho các em. Tiếp đó cha cũng chính thức nhận các em vào đoàn TNTT giáo phận.

Cuối cùng  cha tuyên uý Giuse  trao bổ nhiêm thư cho ban chấp hành xứ đoàn nhiệm kỳ 2014-2017.

IMG_1417 (1) IMG_1417 IMG_1418 IMG_1420 IMG_1421 IMG_1426 IMG_1430 IMG_1446 IMG_1449 IMG_1455 IMG_1457 IMG_1466 IMG_1480 IMG_1493 IMG_1500

Thông tin từ phong trào TNTT Bắc Ninh

Tin liên quan