Gx. Thiết Nham: Kỷ niệm 20 năm thành lập giáo lý viên

Hôm nay 1-11-2015  giáo xứ Thiết Nham long trọng mừng lễ kỷ niệm 20 năm thành lập giáo lý viên và cũng là sinh nhật lần thứ 3 của xứ đoàn Phêrô Almatô Bình vị thánh bổn mạng của đoàn thiếu nhi giáo xứ.

Về tham dự thánh lễ có cha Giu-se Đinh Đồng Ngôn tuyên uý liên đoàn Giu-se Hoàng Lương Cảnh, cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Tuyên, qúy thầy trợ úy, các trưởng trong hiệp đoàn Thánh Tâm Chúa Giê-su Bắc Giang. Đúng 8h tất cả các trưởng trong hiệp đoàn Thánh Tâm và hơn 60 anh chị em giáo lý viên đương cựu đã tề tụ về dưới bóng mẹ Mân Côi của nhà xứ để cùng rước đoàn đồng tế.

Đầu Thánh Lễ hôm nay cha xứ Đaminh ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa trong niều vui chung của toàn thể giáo hội vì chúng ta có các Thánh nam nữ là những người đã được Chúa Ki-tô cứu chuộc, giúp ta ý thức mối dây liên đới giữa ta với các anh chị em đã đi trước vào thế giới vô hình. Các ngài đang được ở bên Thiên Chúa và đang chuyển cầu cho chúng ta. Các thánh là sức mạnh nâng đỡ cuộc đời chúng ta. Trong bài chia sẻ Cha Giu-se có chia sẻ với anh chị em huynh trưởng và các bạn thiếu nhi về tinh thần hy sinh phuc vụ của bậc tiền nhân đi trước, cha cũng không quên nhắn nhủ anh chị em luôn luôn phát huy tinh thần dấn thân phục vụ trong mọi hoàn cảnh để đem tin mừng tới cho mọi người, nhắc các em biết noi gương các bậc tiền nhân bằng cách chu toàn bổn phận của người đó là cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm tông đồ.

Xin Chúa giúp thiếu nhi thánh thể trên con đường trần gian này đạt tới sự thánh thiện trọn hảo. Mừng lễ các thánh là niềm hy vọng và khích lệ cho chúng ta là những người đang bước đi trên con đường lữ thứ trần gian. Công đồng Va-ti-ca-nô II nhấn mạnh: “Được ban cho những phương tiện cứu độ dồi dào và cao cả như thế, tất cả các Ki-tô hữu, dù trong hoàn cảnh và bậc sống nào, mỗi người trong con đường của mình, đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự thánh thiện trọn hảo như Chúa Cha là Đấng trọn hảo” (GH 11).

tm0 TM1 tm2, tm2 tm3, tm3 tm4 tm6

Đaminh Nguyễn Giáp

Tin liên quan