Gx. Vinh Tiến mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi

Tháng 10 lại về, tháng mà mọi con cái của Mẹ tha thiết dâng lên những lời ca tiếng hát, những  ngọn nến cành hoa, những điệu nhạc vần thơ nhất là lần tràng chuỗi Mân Côi được dâng lên để kính Mẹ.

Cùng với tâm tình đó, Giáo xứ Vinh Tiến hôm nay (8/10/2013) mừng  đại lễ Đức Mẹ Mân Côi- bảo trợ Giáo xứ. Đây cũng là dịp để mọi con dân của Giáo Xứ tạ ơn Thiên Chúa , cám ơn Mẹ Mân Côi, tri ân tổ tiên, phát huy truyền thống cha anh tổ  tiên quảng đại đón nhận, gìn giữ và lưu truyền đức tin.

Chủ tế thánh lễ  mừng bổn mạng là cha chính xứ Gioakim Nguyễn Văn Thoan, cùng  đồng tế với ngài có cha phụ tá Giuse Hoàng Văn Thập.

Trước Thánh lễ mừng Đức Mẹ Mân Côi là cuộc rước kiệu trang nghiêm sốt sắng, sau đó là dâng hoa mừng kính Đức Mẹ.  

Thánh lễ mừng Đức Mẹ Mân Côi được cử hành vào lúc 20g00; ngỏ lời với cộng đoàn, cha chủ tế mời gọi  mọi người dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, cám ơn Đức mẹ, tri ân tổ tiên; ngài mời gọi mọi người sám hối, dục lòng quyết tâm giữ vững và sống đức tin ngày một tốt đẹp hơn.

Chia sẻ trong Thánh lễ cha phụ tá mời gọi anh chị em siêng năng lần hạt Mân Côi, vì lần hạt Mân Côi là phương thế để sống Tin Mừng, và xa lánh các cơn cám giỗ.

Sau bài chia sẻ Tin mừng, cha Gioakim cử hành lễ nghi tuyên  hứa của các vị trong hội đồng giáo xứ và ban hành giáo khóa 2013-2017.

Trước khi  ban phép lành cuối lễ, vị đại diện hội đồng giáo xứ và ban hành giáo  có lời Tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức cha, cha xứ cùng cộng đoàn đã tín nhiệm, đồng thời xin quý cha,cùng cộng đoàn cầu nguyện để  Chúa, với lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi giúp sức để các thành viên hội đồng giáo xứ và ban hành giáo chu toàn bổn phận được trao.

Lạy Đức Mẹ rất thánh Mân Côi, xin cầu cho Tổ tiên chúng con, cho mỗi người chúng con hôm nay, để người người, nhà nhà chúng con biết sống Đức Tin, thể hiện bằng đức Ái, để Đất chúng ta không ngừng trổ sinh hoa trái!

IMG_0033 IMG_0038 IMG_0041 IMG_0047 IMG_0051 IMG_0057 IMG_0060 IMG_0062 IMG_0071 IMG_0074 IMG_0077 IMG_0079 IMG_0109 IMG_0119

                                                                                   

                                                                                        Hoa Hồng

Tin liên quan