Gx. Xuân Hòa: Mùa xuân hòa bình

XUÂN HÒA “MÙA XUÂN CỦA HÒA BÌNH”

Giáo xứ Xuân Hòa trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần đã trở thành nguyên lý hiệp nhất đa dạng và tạo nên “Mùa xuân của Hòa bình”.Chính Chúa Thánh Thần đã muốn nối kết giáo xứ Xuân Hòa thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Tiếng nói của Chúa Thánh Thần chắc chắn đã và đang vang lên trong tâm hồn mỗi người con giáo xứ Xuân Hòa, Ngài giúp mỗi người con trong giáo xứ biết đâu là điều cần phải làm, đâu là điều cần phải giữ và đâu là điều cần phải tránh?

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta đứng trước nhiều sự lựa chọn mà chúng ta không biết lựa chọn nào là tốt nhất? Chúa Thánh Thần sẽ chỉ cho chúng ta, nếu chúng ta hướng về Ngài và xin Ngài chỉ dẫn. Người con giáo xứ Xuân Hòa cũng trong tình huống phải lựa chọn những điều tốt nhất màcon tim của họ sẽ mách bảo. Quả thật, họ đã nhận ra và hối hận vì những điều mà trong quá khứ họ không biết nên họ đã xúc phạm đến các đấng bậc tổ tiên của họ, nay họ biết rõ và chứng kiến tận mắt những ngôi mộ đã bị dày xéo, chôn vùi, những quan tài trôi nổi dưới ao không ai chăm lo nhớ đến….Tất cả những điều đó đã khiến họkhông thể “làm ngơ giả điếc” với các đấng bậc tổ tiên của mình đang nằm trong mảnh đất Thánh Cổ thêm một ngày nào nữa. Họ phải cùng nhau xây dựng bao quanh khu đất đó để bảo vệ và gìn giữ tổ tiên của họ.

Ngày khởi công, toàn giáo xứ đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn đang an nghỉ trong lòng đất Thánh Cổ, Hội Mân Côi đã cung kính dâng những đáo hoa lòng thay cho toàn giáo xứ để tạ lỗi với các ngài và hứa sẽ luôn nhớ và cầu nguyện cho các ngài nhiều hơn. Từ nay người con giáo xứ Xuân Hòa sẽ  sống và thực hành Lời Chúa dạy một cách thiết thực hơn với các bậc tổ tiên của mình:“Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con.Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa”(HC 3, 14. 16).

Hơn nữa, họ cũng là những người con của Tổ Quốc Việt Nam thân yêu rất trọng chữ hiếu. Từ tấm bé người Việt Nam được dạy rằng:

Công cha nghĩa mẹ cao dày,

Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ.

Nuôi con khó nhọc đến giờ,

Trưởng thành con phải biết thờ song thân.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, các Thánh Tử Đạo và các vị Đầu Mục Xuân Hòa, xin Chúa luôn gắn kết chặt chẽ mọi thành phần với nhau, để cùng nhau kiến tạo nền hòa bình đích thực, hầu Vinh Danh Chúa, mưu ích cho Giáo Hội, cho Xã Hội và cho từng người dân.

P1050508 P1050512 P1050513 P1050514 P1050531 P1050542 P1050579

Sr. Emmanuel Vũ Thị Hiên

Tin liên quan