Hình ảnh thánh lễ tạ ơn và làm phép hang đá nhà thờ Mai Châu

Sáng ngày 19/10/2013, Đức cha Cosma giám mục giáo phận Bắc Ninh đến nhà thờ Mai Châu thuộc giáo xứ Thương Lệ dạng lễ tạ ơn với giáo họ và làm phép hang đá  mới được hoàn thành. Đến hiệp dâng thánh lễ còn co cha nguyên tổng đại diện Giuse Trân Quang Vinh, cha phụ trách Giuse Bùi Xuân Bình, quý sơ dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức và anh chị em giáo dân các giáo họ lân cận.

Dưới đây là một số hình ảnh:

IMG_6232 IMG_6235 IMG_6236 IMG_6242 IMG_6253 IMG_6256 IMG_6259 IMG_6265 IMG_6271

Nguyễn Hùng

Tin liên quan