Hội đồng Linh mục Gp. Bắc Ninh

HỘI ĐỒNG LINH MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH

(Nhiệm kì 2013 – 2018)

 

STT

LINH MỤC

SINH

CHỊU CHỨC

CHỨC VỤ/ĐẠI DIỆN

    1 

Giuse Nguyễn Đức  

HIỂU

05.05.1947

16.09.1974

Tổng Đại Diện

    2 

Phanxicô X. Nguyễn Văn

HUÂN

10.12.1965

29.11.2005

Quản hạt Bắc Ninh

    3 

Giuse Nguyễn Văn  

KHIÊM

05.10.1962

29.06.1998

Quản hạt Bắc Giang

    4 

Đaminh Vũ Quang

CHÍ

08.11.1956

09.06.2007

Quản hạt Tây Nam

    5 

Phanxicô X. Nguyễn Đức

ĐẠI

10.11.1962

02.03.2003

Quản hạt Thái Nguyên

    6 

Giuse  Nguyễn Văn

PHONG

10.12.1961

02.03.2003

Quản hạt Tuyên Quang

    7 

Giuse Nguyễn Văn 

TĨNH

10.04.1973

16.04.2011

Dòng Chúa Cứu Thế

    8 

Cosma Hoàng Thanh

QUỐC

20.07.1971

03.10.2009

Dòng Đaminh

    9 

Giuse Ngô Xuân

TÍN

22.02.1972

03.03.2005

Dòng Don Bosco

  10 

Gioan B. Maria Vũ Đình

TỚI

20.03.1965

11.06.2010

Dòng Đồng Công

  11 

Phêrô Nguyễn Công

VĂN

02.02.1962

29.06.1998

Hạt Bắc Ninh

  12 

Đaminh Nguyễn Quang

THIỀU

15.12.1945

02.03.2003

Hạt Bắc Giang

  13 

Gioakim Nguyễn Văn

THOAN

26.06.1970

29.11.2005

Hạt Tây Nam

  14 

Giuse Hoàng Văn              

LỊCH

25.10.1961

02.03.2003

Hạt Thái Nguyên

  15 

Giuse Trần Văn

CHỈNH

20.09.1973

01.01.2008

Hạt Tuyên Quang

  16 

Đaminh Nguyễn Văn  

KINH

04.04.1944

16.09.1974

Nhóm linh mục cao niên

  17 

Đaminh Nguyễn Minh

TÂN

02.09.1971

01.01.2008

Nhóm linh mục trung

  18 

Phêrô Mai Viết

THẮNG

17.01.1972

07.05.2006

Nhóm linh mục trung

  19 

Đaminh Nguyễn Văn

BÍCH

01.10.1971

03.10.2009

Nhóm linh mục trẻ

  20 

Phêrô Vêrôna Chu Quang

HÒA

12.10.1974

03.10.2009

Nhóm linh mục trẻ

 

Tin liên quan