Hội Giuse và Mân Côi chúc tết cha đặc trách

Sáng ngày 19 tháng chạp âm lịch,  sau khi chúc tết Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt và dự Thánh lễ tất niên tại Nhà thờ chính tòa. Đại diện hội Giuse và Mân Côi đã về nhà thờ Thị Đáp cầu ,chúc tết Cha Giuse Trần Quang Vinh đặc trách hội Giuse và hội Mân côi.

Trong buổi chúc tết thân mật này, đại diện của cấp giáo hạt hội Giuse và mân Côi đã tổng kết công tác phục vụ năm 2014 và thông qua kế hoạch phục vụ năm 2015.Cha đặc trách đã chia sẻ và động viên khích lệ,chúc tết anh chị em và chụp ảnh lưu niệm.

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

                                                                       Giuse Hồng Phúc

Tin liên quan