Hội Trưởng Gia mừng kính thánh quan thầy

Bắc Ninh: Sáng 20.03, hơn bốn ngàn gia trưởng trong toàn giáo phận đổ về nhà thờ chính tòa Bắc Ninh mừng lễ  thánh quan thày Giuse. Thánh Lễ do Đức cha giáo phận chủ sự vào lúc 10g30 cùng ngày.

Đồng tế với Đức cha có cha tổng đại diện, cha phụ trách Hội gia trưởng cùng đông đảo quý cha trong giáo phận. Ngay từ sáng sơm, quý vị  gia trưởng đã đổ về rất đông, có nhiều xứ họ ở xa đã phải thuê xe ô tô đi trong đêm để kịp giờ về tham dự ngày đại lễ.

Trong bài giảng của mình, Đức cha đã nêu bật đời sống công chính và âm thầm cộng tác vào công trình Cứu Độ của Thánh Cả Giuse. Qua đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là những người làm chồng làm cha biết noi gương Thánh cả mà hết lòng hy sinh, chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Trước đó vào lúc 08g30, các thành viên đã tề tựu để gặp gỡ chia sẻ với vị chủ chăn của giáo phận. Đại diện cho Hội gia trưởng của giáo phận cũng như các giáo hạt đã báo cáo lên Đức cha những hoạt động trong năm qua.

Sau khi lắng nghe quý vị đại diện chia sẻ, Đức cha Cosma lấy làm vui mừng vì Hội Gia trưởng không chỉ phát triển về số lượng mà cả về chất lượng. Trong huấn từ của mình, Đức cha đặc biệt lưu ý các vị gia trưởng quan tâm huấn luyện Đức tin cho con cái theo hướng dẫn của Giáo hội và giáo phận, nhất là trong năm hội đồng giám mục Việt Nam mời gọi chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình.

Được biết, Lễ Kính Thánh Giuse – bạn trăm năm Đức Trinh nữ Maria hàng năm là dịp gặp gỡ của các ông các anh thành viên của Hội gia trường theo cấp giáo xứ,  giáo hạt và giáo phận. Đây là cơ hội để các thành viên tới gặp gỡ Chúa, chia sẻ cuộc sống với nhau và lắng nghe các Đấng bậc hướng dẫn sống đời Đức tin./

IMG_0146 IMG_0156 IMG_0161 IMG_0164 IMG_0168 IMG_0171 IMG_0175 IMG_0177 IMG_0178 IMG_0179 IMG_0180 IMG_0182 IMG_0184

IMG_0489 IMG_0499 IMG_0501 IMG_0502 IMG_0504 IMG_0505 IMG_0518 IMG_0524 IMG_0527 IMG_0530 IMG_0532IMG_0188 IMG_0192

Đức Nguyễn

Tin liên quan