Huấn luyện huynh trưởng: “Hừng Đông Vươn Lên 16”

Thứ 2 ngày 04/07/2016 tại giáo xứ Tử Nê,  cha Giuse Đinh Đồng Ngôn – tuyên úy liên đoàn thiếu nhi Thánh Thể Giuse Hoàng Lương Cảnh chủ tế thánh lễ khai mạc khóa sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp 1:  Hừng đông vươn lên 16. Cùng đồng tế có cha phó xứ Tử Nê – Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền, hiệp dâng thánh lễ có hơn 70 sa mạc sinh và cộng đoàn giáo xứ.

Khóa huấn luyện Hừng đông vươn lên 16 được Hiệp đoàn Chiên Thiên Chúa tổ chức từ ngày 04-07/07/2016, quy tụ các bạn trẻ từ các xứ họ trong giáo hạt Bắc Ninh. Tham dự khóa học các sa mạc sinh sẽ được ban huấn luyện đào tạo cơ bản kiến thức về phong trào thiếu nhi Thánh Thể, bổ sung thêm các kỹ năng chuyên môn và thực hành các hoạt động của phong trào thiếu nhi Thánh thể.

Trong bài giảng qua bài Tin Mừng hôm nay cha phó Đaminh gửi tới các bạn trẻ một lời nhắn “ Tìm kiếm và tin tưởng”. Tìm kiếm nước Thiên Chúa và tin tưởng vào Đức Kitô. Ngài cũng nhắc lại sứ mạng của người huynh trưởng là nhà đào tạo Đức Tin cho thế hệ tương lai của giáo xứ, giáo phận, giáo hội.

Kết thúc khóa sa mạc, các sa mạc sinh vượt qua được khóa huấn luyện sẽ được tuyên hứa và trao khăn, tham gia vào hàng ngũ huynh trưởng của giáo phận.

IMG_1760 (FILEminimizer) IMG_1821 (FILEminimizer) IMG_1839 (FILEminimizer) IMG_1909 (FILEminimizer) IMG_1918 (FILEminimizer) IMG_1921 (FILEminimizer) IMG_1939 (FILEminimizer) IMG_1949 (FILEminimizer) IMG_2037 (FILEminimizer) IMG_2039 (FILEminimizer)

TT Thiếu Nhi Thánh Thể

Tin liên quan