Huynh đoàn Đaminh giáo dân: Lễ thâu nhận thành viên mới

Báo cáo tổng kết của HĐGDĐM Gp. Bắc Ninh năm 2020 đã đề cập về số thành viên là 10.101 người, với 164 Huynh đoàn và 6 Liên huynh. Nhờ ơn Chúa, số người xin gia nhập Dòng tăng lên đáng kể mỗi năm kể từ khi các tu sĩ Đa Minh phụ trách Huynh đoàn.

Năm nay, năm 2021, HĐGP đã có thêm 261 thành viên xin gia nhập. Nghi thức thâu nhận các thành viên được cử hành long trọng trong thánh lễ mừng kính thánh nữ Catarina Siêna, bổn mạng của HĐGDĐM, lần lượt tại các Liên huynh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Nội Bài, riêng Liên huynh Bắc Ninh được tổ chức vào ngày lễ quan thầy của Liên huynh là thánh Vinh Sơn Phêriê, qua sự hướng dẫn của Cha Phaolô Martinô Trần Hoàng Khoa Nam O.P., Đặc trách Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Giáo Phận Bắc Ninh, cha phụ tá Mátthêu Đinh Thiên Trọng, O.P., và BPV HĐGP. Cụ thể :

  1. Ngày 20.04.2021, Liên huynh Tuyên Quang đã tổ chức thánh lễ và nghi thức thâu nhận 10 thành viên mới, tại nhà thờ Giáo xứ Vân Cương – Giáo hạt Tuyên Quang.
  2. Ngày 21.04.2021, Liên huynh Thái Nguyên có 59 thành viên được gia nhập Huynh đoàn, với thánh lễ và nghi thức được tổ chức long trọng tại nhà thờ Giáo xứ Thái Nguyên – Giáo hạt Thái Nguyên
  3. Ngày 22.04.2021, tại nhà thờ Giáo xứ Thiết Nham, Giáo hạt Bắc Giang, đã diễn ra thánh lễ và nghi thức thu nhận 77 thành viên mới của Liên huynh Bắc Giang.
  4. Ngày 23.04.2021, tại nhà thờ Giáo xứ Thống Nhất – Giáo hạt Vĩnh Phúc, Liên huynh Vĩnh Phúc vui mừng đón nhận 42 thành viên mới qua nghi thức thâu nhận trong thánh lễ mừng kính thánh Catarina Siêna với cha Hạt trưởng Phêrô Chu Quang Hòa, chủ tế thánh lễ.
  5. Ngày 24.04.2021, Liên huynh Nội Bài có 21 thành viên mới gia nhập, thánh lễ và nghi thức được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ An Bài, Giáo hạt Nội Bài.
  6. Ngày 04.05.2021, tại giáo họ Hương La, thuộc giáo xứ Tử Nê, Hạt Bắc Ninh đã cử hành thánh lễ mừng kính thánh Vinh Sơn Phêriê, bổn mạng của Liên huynh Bắc Ninh, với sự chủ tế của cha Hạt trưởng Giuse Nguyễn Văn Phong. Đồng thời diễn ra nghi thức thu nhận 52 thành viên mới.

                                                                              Ban truyền thông

Huynh đoàn Đaminh Bắc Ninh

Tin liên quan