Khai mạc khóa khai mạc sa mạc quản trị

Ngày 11/10/2017 tại trung tâm mục vụ giáo phận Bắc Ninh, cha Giuse Đinh Đồng Ngôn – Tuyên úy Liên đoàn TNTT Giuse Hoàng Lương Cảnh chủ tế thánh lễ khai mạc khóa huấn luyện sa mạc quản trị I. Cùng đồng tế có cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn – Phó tuyên úy liên đoàn. Hiệp dâng thánh lễ có quý thầy, quý sơ trợ úy, quý anh chị huynh trưởng.

Khóa sa mạc quản trị I được tổ chức từ 11-13/10/2017 tại trung tâm mục vụ giáo phận Bắc Ninh. Quy tụ 63 tham dự viên là quý thầy chủng viện, quý sơ tập viện và các anh chị huynh trưởng đang là đoàn trưởng, đoàn phó, ban chấp hành hiệp đoàn. Các sa mạc sinh sẽ được trưởng Giuse Phạm Quang Thùy – chuyên gia về quản trị nhân lực hướng dẫn, chia sẻ về “Quản lý hiệu quả”. Mục tiêu của khóa học là giúp các sa mạc sinh xác định được mục đích của cuộc sống, phân tích các lĩnh vực phát triển của người trưởng thành, giải thích năng lực bản thân, quản lý đơn vị hiệu quả, giao tiếp hiệu quả để thành công.

Trong bài giảng thánh lễ cha phó tuyên úy Gioan Baotixita chia sẻ với cộng đoàn về tình yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời ngài cũng chia sẻ về cách cầu nguyện theo Chúa Giêsu qua lời kinh Lạy Cha.

Sau thánh lễ các sa mạc sinh sẽ tiếp tục các bài khóa về quản trị và sinh hoạt.

BTT TNTT BN

Tin liên quan