Home / Caritas / Khai mạc khóa tập huấn: Theo dõi, giám sát, lượng giá và viết báo cáo dự án

Khai mạc khóa tập huấn: Theo dõi, giám sát, lượng giá và viết báo cáo dự án

Hôm nay Thứ Ba ngày 15 tháng 10 năm 2013, Trung Tâm Mục Vụ  Bắc Ninh hân hoan chào đónQuý Cha Giám Đốc, Phó Giám Đốc Caritas và toàn thể anh chị em đang làm việc trong văn phòng Caritas của mười giáo phận Miền Bắc thuộc giáo tỉnh Hà Nội; đặc biệt là Ban Giảng Huấn và Quý Sơ thuộc văn phòng Caritas Việt Nam.

Đến tham dự khóa tập huấn tại giáo phận Bắc Ninh lần này, tất cả các tham dự viên sẽ hoàn tất “Chương Trình Đào Tạo Ba Năm” dành cho các văn phòng Caritas các giáo phận Việt Nam.

Khóa tập huấn lần này dự kến sẽ kéo dài 3 ngày (15 – 18/10/2013). Nội dung chính yếu của khóa tập huấn là: Theo dõi, giám sát, lượng giá và viết báo cáo dự án. Đó chính là những thao tác cuối cùng để có được một dự án hoàn chỉnh.

Trong lời khai mạc khóa tập huấn, đại diện văn phòng Caritas Việt Nam cũng đã tỏ bày niềm khát mong luôn được đồng hành và chung tay xây dựng mối liên kết với Caritas các Giáo phận trong nhiệm vụ BÁC ÁI mà chúng ta được trao phó trong hoàn cảnh đặc thù của mỗi Caritas giáo phận.

Ước mong rằng sau khóa tập huấn này, mỗi văn phòng Caritas Giáo phận sẽ tìm thấy những đường hướng, chương trình, kế hoạch cụ thể cũng như những dự án tuyệt vời trong tương lai để thực hiện, để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của xã hội hiện nay trong từng lãnh vực cụ thể của cuộc sống.

IMG_8555 IMG_8559 IMG_8560 IMG_8561 IMG_8563 IMG_8580 IMG_8581 IMG_8582

TTGp. Bắc Ninh

About admingdbn

Check Also

Nhà Thánh Tự | Thánh lễ Tất niên và mừng Xuân Nhâm Dần

Vào lúc 9h00 sáng Chúa Nhật ngày 16 tháng 01 năm 2022, Nhà Thánh Phêrô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *