Lễ cầu nguyện cho các linh hồn và khánh thành nghĩa trang Nam Viên

Nam Viên: Chiều ngày 1 tháng 11 năm 2016, cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu chủ tế dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn và làm phép nghĩa trang. Cùng đồng tế với ngài có một số cha trong giáo hạt Bắc Ninh.

Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha tổng đại diện làm phép thánh giá, tượng đài và khu vực đất thánh.

Ngỏ lời với cộng đoàn trong thánh lễ, cha tổng đại diện nói lên ý nghĩa quan trọng của nghĩa trang trong đời sống người Công giáo. Sau đó ngài mời gọi cộng đoàn  tu sửa, xây dựng cho nghĩa trang đẹp như đang có đây thôi chưa đủ; điều quan trọng còn phải cùng nhau hiệp sức làm cho khu vườn thánh này được ngày một đẹp hơn bằng việc mỗi người biết từ bỏ ý riêng để xây dựng công việc chung.

Chia sẻ trong thánh lễ, cha  Giuse Hoàng Trọng Hựu, cha xứ Cẩm Giang nói lên “một cõi đi về” và “nơi ở đích thực” của mỗi một người là nghĩa trang, vì nhà cửa chúng ta đang ở cũng chỉ là nơi thường trú. Cho nên mỗi người chúng ta phải đi về một cõi đi về đích thực đó là nghĩa trang, nơi người tín hữu chờ được phục sinh cùng với Đức Ki tô.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, một vị đại diện ban hành giáo báo cáo công việc xây dựng nghĩa trang, cám ơn quý ân nhân, thân nhân đã cầu nguyện và quảng đại đóng góp cho công việc chung của giáo xứ.

img_2275 img_2278 img_2293 img_2296 img_2301 img_2303 img_2310 img_2313 img_2314 img_2317

Hà Như Nguyệt

Tin liên quan