Lễ giỗ đức cố giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến tại nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh

Bắc Ninh: Thấm thoát đã bảy năm trôi qua, nhớ lại ngày Chúa gọi Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến về với Ngài, toàn thể Giáo Phận đã thương nhớ và cầu nguyện thật nhiều cho Đức Cha. Và hôm nay trong tâm tình con thảo, giáo xứ Chính Toà, Giáo Phận Bắc Ninh đã dâng thánh lễ giỗ, cầu nguyện cho ngài.

Chủ toạ thánh lễ là Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, cùng đồng tế có cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, cùng toàn thể Quý Cha trong Giáo Phận. Có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng viện, và giáo dân giáo xứ Chính Toà cùng các giáo xứ lân cận tham dự.

Thánh lễ diễn ra trong sự ấm cúng tình gia đình, bởi vì Giáo Phận Bắc Ninh là một gia đình, mọi thành phần trong Giáo Phận liên kết, gắn bó với nhau. Chính trong truyền thống này, đức cố giám mục Giuse Maria đã hy sinh, tận tuỵ tiếp nối và phát huy sự hiệp nhất, liên kết mọi thành phần gắn bó với nhau để làm nên gia đình Giáo Phận. Nguyện ước của Đức Cố Giám Mục Giuse Maria, là cả cuộc đời của ngài được trở nên như những “viên gạch nằm ẩn dưới tầng sâu, làm chất đốt cho cuộc đời ấm lửa, làm phân bón cho cây đời tươi nhựa…” để ngày sau Giáo Phận được trổ hoa trái yêu thương hiệp nhất. 

Trong bài giảng, Đức Cha Cosma đã nhắc lại tình gia đình thiêng liêng trong Giáo Phận này  và Ngài mời gọi mọi thành phần trong Giáo Phận, tiếp bước tinh thần của Đức Cố Giám Mục Giuse Maria, sống như những người con thảo trong gia đình, để xây dựng sự yêu thương hiệp nhất và cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Giuse Maria. 

Trong thánh lễ giỗ hôm nay, có một điều đặc biệt, thay vì chủ tế và đoàn đồng tế mặc phẩm phục tím, thì lại được thay bằng phẩm phục trắng. Điều này như muốn nhắn gửi cộng đoàn hãy luôn tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa sẽ biến những nỗi ưu sầu thành niềm hoan lạc, Ngài sẽ cất chiếc khăn tang đang che phủ đoàn con cái của Ngài. Với tất cả những điều đó, ta hoàn toàn tin tưởng rằng Đức Cố Giám Mục Giuse Maria đã ở với Thiên Chúa, và sự ra đi của ngài hoàn toàn trở thành niềm vui của gia đình Giáo Phận. 

Nguyện xin Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến vị cha chung đã khuất và gia đình Giáo Phận chúng con!

BTTGp. Bắc Ninh

Tin liên quan