Lễ Thêm sức tại Giáo xứ Lai Tê

 Gx. Lai Tê: Hôm nay Chúa nhật 16 Mùa Thường niên (21/7/2013), Đức Cha Cosma đã về giáo xứ Lai Tê chủ sự Thánh lễ và ban bí tích Thêm sức cho 240 em trong giáo xứ, đặc biệt, trong các em chịu phép Thêm sức hôm nay có một thanh niên người Pháp đang làm việc ở Việt Nam.

Mặc dù chưa đến giờ Thánh lễ, nhưng tất cả các em chịu phép Thêm sức, những người đỡ đầu, các thân nhân và đông đảo bà con đã có mặt  tại nhà thờ. Khung cảnh này cho thấy những con người nơi đây có đời sống đức tin mãnh liệt và sốt sáng. Trước khi Thánh lễ bắt đầu, Đức Cha gặp gỡ với  các em sắp lãnh nhận Chúa Thánh Thần và giáo dân tại nhà thờ. Ngài  cho biết ý nghĩa và tầm qua trọng của người đỡ đầu. Người đỡ đầu là người có trách nhiệm đồng hành, cầu nguyện, dạy dỗ và nâng đỡ đức tin cho các em.

Thánh lễ diễn ra đúng như dự định vào lúc 9g00, cùng đồng tế với Đức Cha có cha xứ, quí cha quê hương và các cha giáo xứ lân cận. Trong bài giảng, Đức Cha đã cho các em hiểu tầm quan trọng của bí tích Thêm sức và sự cần thiết của việc đón nhận Chúa Thánh Thần. Qua bí tích Thêm sức, Chúa Thánh Thần  ban ơn và  gìn giữ các em. Đồng thời, đây là dịp để các em tuyên xưng đức tin  vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi rửa tội,  cha mẹ và người đỡ  phải tuyên xưng đức tin thay cho các em vì lúc đó các em còn quá nhỏ,  nay các em đã lớn khôn, các em tự mình xác tín và nói lên niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Đức Cha căn dặn các em phải nên chứng nhân cho Chúa bằng đời sống đức tin, sống bác ái và yêu thương mọi người.

Xin chúc mừng giáo xứ Lai tê, chúc mừng  đặc biệt đến 240 em đã lãnh nhận bí tich Thêm sức hôm nay.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ Thêm sức:

01-Giao-Phan-BacNinh-LaiTe-00-2

DSC_0223 DSC_0242 DSC_0245 DSC_0325 DSC_0339 DSC_0342 DSC_0347 DSC_0364 DSC_0377 DSC_0378 DSC_0382

 

Văn Bắc

Tin liên quan