Liên chi giáo xứ Nội Bài, Thường Lệ và Tư Đình mừng lễ thánh Giuse

Nội Bài: Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2015, cha đặc trách hội gia trưởng Giuse Trần Quang Vinh đến giáo xứ  Nội Bài dâng lễ thánh Giuse bảo trợ hội trưởng gia cho liên giáo xứ Nội Bài, Thường Lệ và Tư Đình.

Đồng tế với ngài có cha xứ Phêrô Đỗ Công Viên  và cha quê hương Tômasô Nguyễn Văn Phùng.

Được biết trước thánh lễ là cuộc rước kiệu với sự tham dự  hàng trăm giáo  dân và anh em trong hội gia trưởng.
Hình ảnh rước kiệu và thánh lễ:
??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????
Giuse Hồng Phúc

Tin liên quan