Linh mục đoàn giáo phận Bắc Ninh tĩnh tâm năm và Lễ truyền chức phó tế

Bắc Ninh: từ ngày 4 – 8 tháng 11 năm 2013, hầu hết các linh mục trong toàn thể giáo phận Bắc Ninh tề tựu về nhà cha chung là tòa giám mục Bắc Ninh tham gia kì tĩnh tâm năm.

Giảng phòng trong kì tĩnh tâm này là đức giám mục giáo phận Phát Diệm Giuse Nguyễn Năng.

Kì tĩnh tâm năm nay được bắt đầu với giờ chầu Thánh Thể vào lúc 7g30’ tối ngày 4 tại phòng nguyện tòa giám mục. Trong các ngày tiếp theo, ngoài các giờ kinh lễ, suy niệm, chầu Thánh thể và nghe giảng phòng, các cha cùng nhau chia sẻ về tình hình các xứ họ mà quý cha đang đảm trách.

Trong kì tĩnh tâm, đức cha giảng phòng đã hướng dẫn quí cha suy niệm về “sứ vụ loan báo Tin mừng” ngay tại mảnh đất giầu truyền thống văn hóa mang tên miền Kinh Bắc.

Sáu đề tài đức cha Giuse gợi ý là: Môn đệ thừa sai, truyền giáo như dấu chỉ của đức ái mục tử, đời sống nội tâm – bài học từ lịch sử loan báo Tin mừng, Chúa Thánh Thần là tác nhân chủ yếu của công cuộc loan báo Tin mừng, Thánh lễ và sứ mệnh loan báo Tin mừng, và cuối cùng là  Hiệp thông trong sứ vụ.

Bằng những kinh nghiệm thực tế và lỗi diễn tả dí dóm của đức cha giảng phòng, quý cha dễ dàng lãnh hội và cùng nhau suy niệm về mệnh lệnh được ủy thác của thầy Chí Thánh Giêsu. Qua đó các ngài nhận ra công cuộc Phúc âm hóa được khởi đi từ chính con người  linh mục, sau đó đến mọi người cả lương lẫn giáo mà quý cha được trao phó coi sóc.

Cũng trong chương trình kì tĩnh tâm, vào tối ngày cuối cùng (7 tháng 11), Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt sj., giám mục giáo phận Bắc Ninh đã phong chức phó tế cho 12 thầy tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh.

Dưới đây là danh sách các thầy tân phó tế và hình ảnh

1. Giuse Nguyễn Văn Công

2. Đaminh Ngô Quang Duẩn

3. Giuse Đinh Văn Thành

4. Gioa B. Nguyễn Xuân Toàn

5. Giuse Mai Viết Dương

6. Đaminh Nguyễn Văn Hồi

7. Giuse Maria Nguyễn văn Sổ

8. Fx. Maria Hồ Hoàng Doanh

9. Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền

10. Phêrô Maria Vũ Duy Nghiệp

11. Gabriel Mr. Vũ Xuân Tường

12. Vincentê Bùi Thanh Quang

IMG_0955 IMG_0959 IMG_0969 IMG_0976 IMG_0986 IMG_0997 IMG_0998 IMG_1003 IMG_1005 IMG_1006 IMG_1009 IMG_1010 IMG_1012 IMG_1013 IMG_1015 IMG_1016 IMG_1017 IMG_1022 IMG_1028 IMG_1030 IMG_1031 IMG_1034 IMG_1035 IMG_1036 IMG_1039 IMG_1040 IMG_1044 IMG_1045 IMG_1064

Hà Như Nguyệt

Tin liên quan