Mừng Kính Lễ Thánh Giuse Thợ | Quan Thày Giáo Xứ Ngô Khê 1/5/2020

Hôm nay (1/5/2020) mừng lễ Kính Thánh Giuse Thợ – quan thày Giáo xứ Ngô Khê. Thánh Giuse là một mẫu gương sáng chói cho chúng ta noi theo; suốt ba năm trường, Ngài đã làm việc cho Chúa Giêsu và trong sự thân mật nghĩa thiết với Chúa Giêsu.

Nhân dịp ngày Lễ Bổn Mạng của Giáo xứ, xin Thánh Giuse luôn ban ơn gìn giữ Xứ đạo của chúng con. Và đặc biệt cho những người cha trong gia đình luôn sống chu toàn bổn phận như xưa Ngài đã vâng phục Thánh ý Chúa.

 

 

 

 

 

 

 

 

– BTT Ngô Khê –

Tin liên quan