Mừng lễ thánh Đaminh – bổn mạng quý cha

Mừng Lễ Thánh Đaminh

 TOÀ GIÁM MỤC BẮC NINH 

Hân hoan mừng lễ Thánh Đaminh

Bảo trợ của quý cha: 

 1. Đaminh Nguyễn Văn Bích
 2. Đaminh Vũ Quang Chí
 3. Đaminh Phạm Văn Chỉ
 4. Đaminh Nguyễn Văn Công
 5. Đaminh Ngô Quang Duẩn
 6. Đaminh Mr. Nguyễn Kim Điền
 7. Đaminh Nguyễn Văn Hồi
 8. Đaminh Nguyễn Hữu Hoàn
 9. Đaminh Nguyễn Xuân Hùng
 10. Đaminh Nguyễn Văn Kinh
 11. Đaminh Nguyễn Văn Khang
 12. Đaminh Nguyễn Như Khuê
 13. Đaminh Nguyễn Văn Quân
 14. Đaminh Nguyễn Văn Sao
 15. Đaminh Bùi Văn Sáu
 16. Đaminh Nguyễn Minh Tân
 17. Đaminh Nguyễn Quang Thiều
 18. Đaminh Trần Văn Toàn
 19. Đaminh Nguyễn Xuân Trường
 20. Đaminh Nguyễn Văn Tuyên
 21. Đaminh Nguyễn Văn Anh

 Kính chúc Quý Cha

Ngày Lễ Bảo trợ nhiều niềm vui, bình an và thánh đức cùng noi gương

thánh Đaminh rọi chiếu ánh sáng Tin Mừng tình thương và sự sống vào cuộc đời hiện tại.

 Hiệp nguyện,

+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

Giám Mục Bắc Ninh

Cùng Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh 

và anh chị em trong giáo phận Bắc Ninh.

Tin liên quan