Home / Ban mục vụ / Thiếu nhi-Giới trẻ / Những bài hát và Logo đại hội giới trẻ Miền Bắc lần thứ XVI tại Hải Phòng

Những bài hát và Logo đại hội giới trẻ Miền Bắc lần thứ XVI tại Hải Phòng

Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI sẽ diễn ra tại Hải Phòng, vào ngày 14 đến 15 tháng 11 năm 2018. Ban Mục vụ giới trẻ và Ban truyền thông giáo phận chúng con xin trân trọng gửi đến quý Cha Bài hát chủ đề và một số bài mẫu cử điệu của Đại hội. Xin quý Cha phổ biến trên trang Web giáo phận, để các bạn trẻ gần xa được biết.

LOGO Chuẩn
Web GP Hải Phòng

About admingdbn

Check Also

Thiếu nhi giáo tỉnh Hà Nội mừng đại lễ

Ngày 7/9/2022, quý cha tuyên úy và Ban điều hành Giáo tỉnh Hà Nội đã …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.