Những bài hát và Logo đại hội giới trẻ Miền Bắc lần thứ XVI tại Hải Phòng

Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI sẽ diễn ra tại Hải Phòng, vào ngày 14 đến 15 tháng 11 năm 2018. Ban Mục vụ giới trẻ và Ban truyền thông giáo phận chúng con xin trân trọng gửi đến quý Cha Bài hát chủ đề và một số bài mẫu cử điệu của Đại hội. Xin quý Cha phổ biến trên trang Web giáo phận, để các bạn trẻ gần xa được biết.

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
LOGO Chuẩn
Web GP Hải Phòng

Tin liên quan