Phim Kinh Thánh cho thiếu nhi: Em và Chúa Giêsu – Bí tích Hòa Giải

 

https://www.youtube.com/watch?v=fe43Y0B8f7o&index=2&list=PLxsm2PMZ2zoiMEhT41_zpC6NObyvJttaY

EWTN