Rao báo truyền chức linh mục

RAO BÁO TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Rao báo truyền chức linh mục 2021 (pdf)

Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức Linh mục  trong thời gian sắp tới:

  1. Thầy Giuse Cao Thanh Bắc, sinh ngày: 09 – 7 – 1988 tại giáo xứ Yên Thịnh, giáo hạt Tuyên Quang.
  2. Thầy Phanxicô Xaviê Đặng Văn Long, sinh ngày: 02 – 2 – 1986 tại giáo họ Bá Cầu, xứ Hữu Bằng, giáo hạt Vĩnh Phúc.
  3. Thầy Giuse Phan Tự Toán, sinh ngày: 02 – 5- 1989 tại giáo xứ Dũng Vi, giáo hạt Bắc Ninh.
  4. Thầy Vicentê Nguyễn Văn Trường, sinh ngày: 01 – 5 – 1986 tại giáo xứ Lập Trí, giáo hạt Nội Bài.
  5. Thầy Giuse Đỗ Bá Luân, sinh ngày 07 – 2 – 1982 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
  6. Thầy Augustinô Nguyễn Văn Hậu, sinh ngày: 02 – 6 – 1986 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
  7. Thầy Gioan Thiên Chúa Ngô Văn Tuân, sinh ngày: 25 – 12 – 1983 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
  8. Thầy Bênađô Maria Nguyễn Văn Tri, sinh ngày: 14-10- 1970 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận thánh chức linh mục. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới chức thánh mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho cha xứ, cha tổng đại diện  hoặc bề trên, ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi. Thời gian tiếp nhận ý kiến đến hết ngày 22 tháng 05 năm 2021.

Xin quý cha cho rao tại các nhà thờ trong giáo phận trong ba tuần: từ Chúa Nhật  V mùa Phục Sinh đến Chúa Nhật VII mùa Phục Sinh.

                                                        Bắc Ninh, Lễ Thánh Giuse Thợ (01/5/2021)        

 Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng

                    Văn Phòng Tòa Giám Mục Bắc Ninh

Tin liên quan