Rao báo truyền chức Phó tế

      Bắc Ninh, ngày 18  tháng 12 năm 2021 

RAO BÁO TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ(pdf) 

Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức Phó tế trong thời gian sắp tới:

  1. Thầy Giuse Vũ Văn Cương, sinh ngày: 04 – 8 – 1987 tại giáo họ Thị Đáp Cầu, xứ Bắc Ninh, giáo hạt Bắc Ninh.
  2. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Dương, sinh ngày: 30 – 3 – 1986 tại giáo họ Bái Giang, xứ Tử Nê, giáo hạt Bắc Ninh.
  3. Thầy Giuse Nguyễn Văn Hiến, sinh ngày: 25 – 11 – 1991 tại giáo họ Đất Đỏ, xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
  4. Thầy Tôma Aquinô Nguyễn Văn Miên, sinh ngày: 20 – 9 – 1991 tại giáo xứ Nội Bài, giáo hạt Nội Bài.
  5. Thầy Đaminh Trần Văn Toán, sinh ngày: 02 – 11 – 1988 tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
  6. Thầy Giuse Nguyễn Đức Trưởng, sinh ngày: 05 – 11 – 1990 tại giáo xứ Yên Mỹ, giáo hạt Vĩnh Phúc.
  7. Thầy Giuse Trương Văn Tú, sinh ngày: 20 – 5 – 1989 tại giáo xứ Đại Từ, giáo hạt Thái Nguyên.
  8. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày: 22 – 4 – 1989 tại giáo xứ Bỉ Nội, giáo hạt Bắc Giang.
  9. Thầy Giuse Trần Văn Tuyển, sinh ngày: 10 – 12 – 1991 tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho cha xứ hoặc bề trên giáo phận, ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi. Thời gian tiếp nhận ý kiến đến hết ngày 08 tháng 01 năm 2022.

Đề nghị quý cha cho rao tại các nhà thờ trong giáo phận trong ba tuần: từ Chúa IV Mùa Vọng đến Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh.

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng                                                         

Văn Phòng Tòa Giám Mục Bắc Ninh

Tin liên quan