Hình ảnh sinh hoạt giáo phận Bắc Ninh từ năm 1963 -1993

Nhân dịp lễ bảo trợ giáo phận Bắc Ninh – Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi (05/10/2020) , Ban truyền thông đăng một số hình ảnh sinh hoạt giáo phận trong thời gian khoảng từ năm 1963 – 1993:

Sắc chuẩn nhận lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bảo trợ giáo phận Bắc Ninh

Các đoàn hoa về Tòa giám mục dâng hoa

Chở củi về Tòa giám mục làm chất đốt nấu cơm cho giáo dân về dự lễ

Giáo dân về Tòa giám mục dự lễ trong thời gian giáo phận thiếu  linh mục

Cử hành bí tích hôn phối và gỡ ngăn trở hôn nhân tập thể

 

Đức cha ban bí tích Giải tội và Xức dầu  thời gian giáo phận chỉ có một linh mục rưỡi

TTGP. Bắc Ninh

 

Tin liên quan