Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2014

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2014

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất
và trong cả năm 2014
WHĐ (11.01.2014) – Như mọi năm, Hội đồng Toà thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu đều phổ biến một Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất (từ ngày 18 đến 25 tháng 01). Chủ đề năm nay của Tuần cầu nguyện là Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? (1 Cr 1,13). Tài liệu được dùng cho Tuần lễ cầu nguyện và cho cả năm 2014.
Tập tài liệu được đề nghị cho Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất năm 2014 này do Trung tâm đại kết Canada và Trung tâm đại kết vùng Prairie thực hiện.
Tài liệu do Văn phòng Toà Giám mục Giáo phận Hải Phòng chuyển dịch từ nguyên bản tiếng Pháp “Textes pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens et pour toute l’année 2014”.
Xin vui lòng tải vể toàn văn tài liệu này [dạng pdf, 48 trang khổ A5, 316KB]
tại đây:

 

Hội đồng Toà thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu