Tháng vịnh đáp ca Chúa nhật tuần II mùa thường niên

https://youtu.be/6eK82cjh9jI

https://youtu.be/IVXdp4Kp6jw

Lm. Thái Nguyên