Thánh Lễ tiếp nhận và ra mắt Caritas Giáo xứ Hòa Loan

Hòa Loan: Sau một thời gian dài chuẩn bị, Caritas giáo xứ Hòa Loan chính thức được công nhận hoạt động từ ngày 22.05. Thánh Lễ tiếp nhận và ra mắt được cử hành lúc 19h30 do cha xứ Tômasô Nguyễn Văn Phùng chủ sự, cha phụ tá Gabrien M.Vũ Xuân Tường và cha Giám đốc Caritas Giáo phận Fx.Bùi Quang Thuận đồng tế.

Chia sẻ trong Thánh Lễ, Cha Giám đốc Caritas giáo phận nói về quá trình hình thành và phát triển của Caritas trên thế giới cũng như Việt Nam. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò và sứ vụ của Caritas trong đời sống xã hội hôm nay. Chính vì vậy, Caritas Hòa Loan được thiết lập để thực hiện sứ vụ trên theo đúng tinh thần và hướng dẫn của giáo hội.

Trước khi bước vào Thánh Lễ, Caritas giáo phận đã trao xe lăn và quà cho 6 người tàn tật. Trong Thánh Lễ, toàn bộ các thành viên được xướng tên cùng nhau tuyên xưng đức tin, được thẩm vấn và tiếp nhận vào gia đình Caritas.

Cuối Lễ cha xứ Tômasô đã trao số tiền hơn 13 triệu đồng quyên góp trong mùa Chay 2015 cho Caritas Hòa Loan có quỹ hoạt động. Thánh Lễ khép lại với nghi thức sai đi thực thi sứ mà Chúa và giáo hội trao phó. Kể từ hôm nay, Caritas giáo xứ Hòa Loan  với 27 thành viên sẽ chính thức đi vào hoạt động theo hướng dẫn của giáo hội, đồng thời gia nhập vào gia đình Caritas giáo phận Bắc Ninh.

Trong thời gian trước khi thành lập, các thành viên trong Caritas Hòa Loan đã tổ chức được khá nhiều các hoạt động từ thiện, bác ái như. Dựa trên những kết quả đã đạt được và sự chuẩn nhận của Cha xứ, Caritas Giáo phận đã xem xét và quyết định công nhận Caritas Hòa Loan hội đủ các điều kiện để hoạt động.

Theo điều lệ của Caritas Việt Nam và căn cứ trên nhu cầu thực tế của giáo phận, trong thời gian qua Caritas Bắc Ninh đã cố gắng thúc đẩy việc thiết lập Ban BAXH – Caritas tại các giáo xứ. Tuy nhiên, có nhiều nơi chưa ý thức đầy đủ về sứ vụ bác ái xã hội nên việc thiết lập mạng lưới Caritas còn gặp nhiều khó khăn.

Thực thi bác ái là bản chất tiên khởi của Hội Thánh, bởi vậy sứ vụ quan trọng này được đặt trên vai tất cả các tín hữu Chúa không phân biệt giàu nghèo. Caritas được lập ra vừa làm cầu nối cho các hoạt động từ thiện, bác ái vừa làm cộng đoàn chính thức của giáo hội chuyên trách về bác ái xã hội. Qua Caritas, các hoạt động từ thiện được thực thi theo đúng tinh thần bác ái Kitô giáo.

Giáo xứ Hòa Loan gồm có 7 họ đạo trải dài trên địa giới hành chính huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cùng một số phường xã của thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Hiện nay, giáo xứ có khoảng trên 1.200 nhân danh, một phần sống dựa vào nông nghiệp, một phần sống nhờ vào công việc vận tải thủy. Với địa giới trải rộng như vậy, chắc chắn Caritas sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động.

Thánh Lễ thiết lập Caritas giáo xứ  Hòa Loan là niềm vui lớn không chỉ của giáo xứ mà còn là của giáo phận và rộng hơn là giáo hội Việt Nam trong năm Tân phúc âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn thánh hiến. Caritas Hòa Loan đi vào hoạt động chính thức sẽ góp phần vào công cuộc xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống mà Đại hội Dân Chúa 2010 đã xác quyết./.

_MG_7049 _MG_7062 _MG_7071 _MG_7073 _MG_7086 _MG_7092

Lô Giang

Tin liên quan