Thánh lễ trao ban thừa tác vụ Thánh Thể ngoại lệ

Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ là các tín hữu được ủy nhiệm trao ban Mình Thánh Chúa cách thường xuyên và và từng lần cho anh chị em giáo dân trong Thánh lễ, cho các bệnh nhân, coi sóc Mình Thánh Chúa, cử hành nghi thức suy tôn Lời Chúa và chầu Thánh Thánh Thể khi thiếu các thừa tác viên có chức thánh.

Ngày 2 tháng 5 năm 2014, tại hội trường Trung Tâm Mục Vụ cha Fx. Nguyễn Văn Thắng, phụ trách Trung tâm mục vụ chủ tế Thánh lễ tạ ơn sau khóa học và  trao ban thừa tác vụ Thánh Thể ngoại lệ. Cùng đồng tế với ngài, có cha Giuse Hoàng Trọng Hựu, cha giáo Giuse Đỗ Đình Tư và một số cha đang làm việc tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận.

Được biết trước khi có Thánh lễ trao ban thừa tác vụ Thánh Thể ngoại lệ, Trung tâm mục vụ giáo phận đã mở khóa tập huấn thừa tác viên Thánh thể ngoại lệ từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2014. Về tham dự khóa học có hơn 100 vị thừa tác viên từ nhiều xứ họ trong giáo phận. Khóa tập huấn đã khai mạc vào sáng ngày 29 tháng 4 năm 2014. Buổi chiều cùng ngày, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ, giám mục giáo phận đã đến gặp gỡ nói chuyện và giải đáp một số thắc mắc của các học viên.

Các học viên trong khóa học được sự giảng huấn của cha giáo Giuse Đỗ Đình Tư dòng Chúa Cứu Thế và cha Giuse Hoàng Trọng Hựu. Trong khóa tập huấn này, các học viên được học vỏi về Thánh lễ, chầu Thánh Thể và cách thức đưa Mình Thánh cho bệnh nhân.

Ngỏ lời với quí vị thừa tác viên trong Thánh lễ, cha chủ tế chia sẻ vai trò và sứ vụ của người thừa tác viên là những người được ủy thác trao ban Mình Thánh Chúa cho giáo dân, cho bệnh nhân, con sóc Mình Thánh Chúa, chầu Thánh Thể và cử hành nghi thức phụng vụ Lời Chúa mối khi thiếu các thừa tác viên có chức thánh.

Sau bài giảng, cha Giuse Hoàng Trọng Hựu, trưởng ban phụng tự giáo phận Bắc Ninh được đức cha ủy quyền cử hành nghi thức trao ban thừa tác vụ Thánh Thể ngoại lệ cho quý vị thừa tác viên, ngi thức trao ban tác vụ kết thúc với việc trao thẻ thừa tác viên.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Trướng khi ban phép lành cuối lễ, một vị đại diện cho các thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ cám ơn Đức cha, quý cha giáo và quý cha đồng tế trong Thánh lễ.

Thánh lễ kết thúc với việc chụp ảnh lưu niệm và chung vui bữa cơm chung.

Xin chúc mừng quý vị thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ và cầu chúc quý vị tràn đây ân sủng Chúa Phục Sinh.

IMG_0416 IMG_0418 IMG_0419 IMG_0421 IMG_0422 IMG_0424 IMG_0425 IMG_0426 IMG_0429 IMG_0433 IMG_0435

Hà Như Nguyệt

Tin liên quan