Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 6 thường niên năm A

https://youtu.be/hUxBSeY8Bks

https://youtu.be/gCrmh0TlVHU

Lm. Thái Nguyên