Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 21 thường niên

https://youtu.be/tAhAenmJXpM

https://youtu.be/IpXoqb1Mfrc

https://youtu.be/_pTorsVhllY

Lm. Thái Nguyên