Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 32 thường niên

https://youtu.be/Cd9nL9nGU2Y

https://youtu.be/cEiLtyHwUOk

Lm. Thái Nguyên