Thánh vịnh đáp ca Chúa Nhật II Mùa Vọng

https://youtu.be/u4-ne3zuMLg

https://youtu.be/reidoQI37bc

Lm. Thái Nguyên