Thánh vịnh đáp ca tuần 4 Mùa Chay

https://youtu.be/dVE59CcE6yM

https://youtu.be/9wweP80w5Cg

Lm. Thái Nguyên