Thêm bảy thầy Phó Tế, thêm những nhịp cầu phục vụ

Nhà Thờ Chính Tòa Bắc Ninh: Hôm nay, 31.12.2020, niềm vui Giáng Sinh tiếp tục được lan tỏa và dâng cao khi mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, giáo phận Bắc Ninh hân hoan khép lại năm 2020 dương lịch và chào đón năm mới 2021 bằng việc trao ban thừa tác vụ Phó Tế cho bảy thầy tiến chức.

  1. Thầy Giuse Cao Thanh Bắc, sinh ngày: 09 – 7 – 1988 tại giáo xứ Yên Thịnh, giáo hạt Tuyên Quang.
  2. Thầy Phanxicô Xaviê Đặng Văn Long, sinh ngày: 02 – 2 – 1986 tại giáo họ Bá Cầu, xứ Hữu Bằng, giáo hạt Vĩnh Phúc.
  3. Thầy Giuse Phan Tự Toán, sinh ngày: 02 – 5- 1989 tại giáo xứ Dũng Vi, giáo hạt Bắc Ninh.
  4. Thầy Vicentê Nguyễn Văn Trường, sinh ngày: 01 – 5 – 1986 tại giáo xứ Lập Trí, giáo hạt Nội Bài.
  5. Thầy Giuse Đỗ Bá Luân, sinh ngày 07 – 2 – 1982 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
  6. Thầy Augustinô Nguyễn Văn Hậu, sinh ngày: 02 – 6 – 1986 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
  7. Thầy Gioan Thiên Chúa Ngô Văn Tuân, sinh ngày: 25 – 12 – 1983 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

 Nhớ lại thuở trước, bảy Phó Tế tiên khởi của Giáo Hội sơ khai đã trở nên những dấu chỉ tuyệt vời bằng con đường phục vụ (x.Cv 6,5). Ngày hôm nay, bảy thầy Phó Tế mới cũng được mời gọi trở nên những nhịp cầu phục vụ:

Phục vụ bác ái – Diakonia – nghĩa là giúp đỡ con người, nhất là những người gặp hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, bệnh tật, nghèo khổ, những người già yếu, neo đơn và cô đơn.

Phục vụ Lời Chúa – Martyria – nghĩa là làm chứng và rao giảng Lời Chúa qua việc công bố và rao giảng Tin Mừng trong thánh lễ, diễn giải Lời Chúa và hướng dẫn suy niệm Lời Chúa trong các cử hành khác.

Phục vụ lễ nghi phụng vụ – Liturgia – nghĩa là phụ giúp chuẩn bị lễ vật trong các thánh lễ, chứng hôn bí tích hôn phối, cử hành bí tích Rửa tội, cử hành lễ nghi an táng người qua đời và cử hành các á bí tích.

Nhờ những nhịp cầu phục vụ này, mỗi thầy Phó Tế, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đều có thể can đảm và mạnh dạn để “tin điều con đọc, dạy điều con tin và thực hành điều con dạy” như lời nhắn nhủ của Đức Cha giáo phận trong thánh lễ, ngõ hầu có thể dẫn đưa nhiều người đến gần Chúa hơn.

Ước mong sao chặng đường phía trước của các thầy Phó Tế mới tiếp tục hé mở những hy vọng tươi sáng cho giáo phận trong niềm xác tín vững vàng: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt cử để các con ra đi mang lại hoa trái và để hoa trái các con tồn tại” (Ga 15, 16).

 

Fx. Lai Xá

 

Tin liên quan