Thiệp mời dự lễ truyền chức linh mục

Tòa giám mục Bắc Ninh gửi tới quý bề trên, quý cha, nam nữ tu sỹ, chủng sinh và anh chị em thiệp mời dự lễ truyền chức linh mục

Kính xin Quý Bề Trên, Quý cha, Quý Tu sỹ nam nữ, Quý Chủng sinh, Quý Ân nhân, Quý khách và anh chị em  cầu nguyện cho quý tân chức được dồi dào ơn Chúa, trở nên những linh mục thánh thiện như lòng Chúa mong ước.

TM. Tòa Giám Mục Bắc Ninh

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hiểu

Tổng Đại Diện

 

 

 

Tin liên quan