Thông báo và mời dự lễ truyền chức linh mục

Bắc Ninh, ngày 24/5/2022

Thông báo và mời dự lễ truyền chức linh mục (pdf)

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng kính báo, quý thầy phó tế có tên dưới đây sẽ được truyền chức linh mục trong Thánh lễ cử hành vào hồi 19g00 thứ  Năm  ngày 02 tháng 06 năm 2022 tại nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh:

  1. Thầy Giuse Vũ Văn Cương
  2. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Dương
  3. Thầy Giuse Nguyễn Văn Hiến
  4. Thầy Tôma Aquinô Nguyễn Văn Miên
  5. Thầy Đaminh Hoàng Văn Quỳnh
  6. Thầy Đaminh Trần Văn Toán
  7. Thầy Giuse Nguyễn Đức Trưởng
  8. Thầy Giuse Trương Văn Tú
  9. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Tuấn
  10. Thầy Giuse Trần Văn Tuyển

Trân trọng kính mời Quý Bề Trên, Quý cha, Quý Tu sĩ, Quý Chủng sinh, Quý Ân nhân, Quý khách và anh chị em tới hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho quý tân chức được dồi dào ơn Chúa, trở nên những linh mục thánh thiện như lòng Chúa mong ước.

TM. TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH

Phêrô Nguyễn Công Văn

Linh mục Tổng đại diện

Tin liên quan