Thư mục vụ của một số vị mục tử giáo phận Bắc Ninh

Kính thưa quý độc giả,
Trong thời gian vừa qua ban biên tập đã sưu tầm được một số thư  mục vụ của:
Đức cha Antonio Colomer Lễ, Đức cha Maximin Valasco Khâm, Đức cha Théodore Gordaliza Phúc, Đức cha Eugène Artaraz Chỉnh, Đức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến cùng các Cha chính (Tổng đại diện).
Ban biên tập cố gắng  giữ nguyên vẹn nội dung như bản chính, tuy nhiên trong quá trình sao chép có thể có những  sai sót  vì bản  gốc được viết bằng tay và  có nhiều chỗ không còn rõ câu chữ, kính mong quý độc giả lượng thứ và đón đọc.

TM. Ban Biên Tập
Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Thắng

Tin liên quan