Thuyên chuyển linh mục tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thuyên chuyển Linh mục

 GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH

  • Căn cứ các điều 523, 547, 1748 và các điều liên quan của Bộ Giáo Luật 1983;
  • Vì nhu cầu mục vụ và lợi ích thiêng liêng của cộng đoàn dân Chúa;
  • Sau khi cầu nguyện và tham khảo ý kiến của các linh mục hữu trách.

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Thuyên chuyển quý cha theo danh sách đính kèm dưới đây:

Danh sách thuyên chuyển linh mục tháng 6. 2022 (pdf)

Điều 2. Giao cho cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn sắp xếp ngày quý cha rời nhiệm sở cũ và nhận nhiệm sở mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ngay khi quý cha tới nhận nhiệm sở mới; riêng quý cha phó xứ, cha phụ tá và cha phụ trách các ban có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận được mời gọi cộng tác và giúp đỡ quý cha hoàn thành tốt sứ vụ mới.  Xin Chúa chúc lành cho quý cha và sứ vụ của quý cha.

Bắc Ninh,  ngày 14 tháng 06 năm 2022

                             (ấn kí)                          
+
 Cosma Hoàng Văn Đạt SJ
Giám mục Bắc Ninh

Tin liên quan