Bài viết mới
Home / Tin Giáo phận / Tóm kết đời sống đạo năm 2014 liên giáo xứ Yên tập – Núi Ô – Cổ Pháp

Tóm kết đời sống đạo năm 2014 liên giáo xứ Yên tập – Núi Ô – Cổ Pháp

GIÁO PHẬN BẮC NINH

GIÁO XỨ YÊN TẬP

                                                                  Yên Tập, ngày 31 tháng 01 năm 2015

BẢN TỔNG KẾT

 Kết quả đời sống đạo trong liên xứ năm 2014

    Kính thưa cộng đoàn!

Lời đầu chúng ta cùng xin cảm tạ Thiên Chúa, cám ơn mùa Xuân đã cho chúng ta khoảng thời gian quý báu là tiếp tục được ở bên nhau, số nhân danh tăng mỗi năm khoảng từ 40-50 nhân danh, được bình an và không xảy ra điều gì tạm gọi là đáng tiếc trong việc thực thi đời sống đạo trong Giáo Phận – Giáo Xứ – Giáo Họ, và trong việc xây dựng.

1/ Thông tin chung

a/ Bí Tích trong liên xứ

                        Rửa tội

Xưng tội lần đầu

Thêm sức

Hôn phối

Sơ sinh

1-7 tuổi Người lớn T. Cộng Lễ cưới Phép chuẩn Tổng cộng
33   15 48 44 119 18 9 27

 

Năm 2014 số người qua đời: 7 (Yên Tập 1, Sơn Thuỷ 1, Minh Đức 3, Cổ Pháp 2); lấy chồng nơi khác :11; nơi khác về: 3 ; ngăn trở (Yên tập: 1, cổ pháp 1, minh đức 1). gỡ ngăn trở (Minh Đức 1); Phép chuẩn (Cổ Pháp 7, Yên Tập 1, Đông Hương 1). Ngăn trở và phép chuẩn trong tình trạng (bên nữ công giáo lấy chồng ở nơi xa).

Hôn nhân ngăn trở tồn đọng đang ở tại các xứ-họ, từ 70 tuổi trở xuống tổng số: 57 đôi (Yên Tập 8 đôi, Minh Đức 16 đôi, Đông Hương 5 đôi, Núi Ô 12 đôi, Sơn Thuỷ 2 đôi, Cổ Pháp 14 đôi). Trong số các đôi ngăn trở có những đôi có thể tháo cởi.

b/ Số hộ và nhân danh

Tên Giáo Xứ-Họ Số Hộ Số Nhân Danh Ghi chú
Giáo xứ Yên Tập 54/60 180/240 6 hộ đi di dời nơi khác
Giáo họ Minh Đức 93 292
Giáo họ Đông Hương 15 47
Giáo xứ Núi Ô 131 496
Giáo họ Sơn Thuỷ 91 365
Giáo xứ Cổ Pháp 105 445
Tổng cộng liên xứ 489 1825

2/ Tình hình đời sống đạo trong Giáo Xứ-Họ.

a/ Tình hiệp thông Liên xứ – Giáo Phận

Rất đáng kể ở đây là Giáo phận thân yêu nói chung và Đức Cha giáo phận nói riêng đã quan tâm không những về tinh thần đức tin mà còn cả vật chất, cụ thể Đức Cha đã về dâng Thánh Lễ Tất Niên năm 2013 khởi đầu cho năm mới 2014 tại giáo họ Đông Hương. Ngày 28/9/2014, Ngài ban bí tích Thêm Sức cho 104 em trong liên xứ tại giáo xứ Cổ Pháp, thăm bệnh nhân và thăm giáo xứ Núi Ô. Trong năm 2014 chúng ta còn nhận được sự ưu ái nơi cha Tổng Đại Diện cùng quí Thầy năm mục vụ về thăm các xứ-họ và dâng lễ. Về vật chất Giáo Phận tiếp tục nâng đỡ chúng ta đối với nhà thờ giáo xứ Núi Ô với số ngân khoản rất đáng kể. Vậy toàn liên xứ chúng ta có thể với toàn Tâm-Trí-Lực dâng lời tri ân Giáo Phận cùng Đức Cha.

Năm 2014 liên xứ đã hưởng ứng thực thi năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Gia Đình bằng việc 100% đọc kinh Năm Tân Phúc Âm Hoá đời sống gia đình ở nhà thờ trong các buổi cầu nguyện cũng như trước Thánh Lễ, song việc đọc kinh và đọc Tin Mừng ở tại gia đình với con số vẫn còn khiêm tốn trong các xứ-họ (chỉ có 4-5 gia đình trong mỗi xứ-họ thực hiện). Về hoạt động đạo đức nơi các hội đoàn trong liên xứ đã hưởng ứng nhiệt tình các việc theo năng lực của mình mà giáo hạt, giáo phận đề ra. Về số ngân khoản trong liên xứ đối với giáo phận: tiền Lễ Cầu Hồn, tiền Truyền Giáo, tiền Hôn Chân tổng số ngân khoản là 17,348,000 vnd.

b/ Đời sống cộng đoàn đức tin

Năm 2014 tình hình đời sống đạo trong liên xứ luôn được ổn định và giữ vững đức tin ngày 3 buổi đến nhà thờ cầu nguyện duy trì bởi quí dòng ba Đaminh giáo dân. Thánh Lễ vẫn được duy trì ổn định: Giáo xứ Yên Tập ngày nào cũng có Thánh Lễ, các xứ-họ mỗi tuần 1 Thánh Lễ Chúa Nhật, riêng giáo họ Minh Đức tuần 2 Thánh Lễ và giáo họ Đông Hương Thánh Lễ thứ bảy đầu tháng. Chúng ta có tổng 11 lễ/tuần, song số nhân danh tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật khoảng 750/1525 nhân danh. Chúng ta mới chỉ đạt được một nửa số người tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật.

Về việc học và dạy giáo lý trong liên xứ: chúng ta vẫn duy trì đều đều việc học và dạy giáo lý Tân Tòng và Hôn Nhân vào thứ Năm hàng tuần do cha xứ trực tiếp lên lớp. Việc học và dạy giáo lý Thêm Sức cho 104 em, trong các xứ-họ (giáo xứ Núi Ô 8 em, Sơn Thuỷ 15 em do quí soeur Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất dạy), Cổ Pháp 50 em (do chị em giáo lý viên dạy), Yên Tập 17 em, Minh Đức 13 em, Đông Hương 1 em (các em đã học từ trước). Việc thi kinh bổn, năm 2013 có 40 tham gia, năm 2014 có 12 tham gia (Cổ pháp 10 em, Núi Ô 2 em), 2 em đạt loại giỏi, 3 em đạt loại khá, 5 em trung bình, và 2 em trung bình kém.

Với sự nỗ lực của quí Ban Hành Giáo các xứ-họ, cách riêng giáo xứ Cổ Pháp và giáo họ Đông Hương đã tổ chức thành công Thánh Lễ có Đức Cha, có Cha Tổng Đại Diện chủ tế Thánh Lễ, cũng như việc đón tiếp quí Cha, quí Thầy, quí Soeur cùng quí khách như tiếp đón Chúa Giêsu.

Về hoạt động nhân đức tin, các xứ-họ luôn luôn duy trì khi có người ốm đau, nguy tử, mọi người trong xứ-họ đến thăm hỏi, đọc kinh lúc hấp hối, lúc qua đời cộng đoàn tham dự thánh lễ An táng đông đủ. Bên cạnh đó, Quí Ban Hành Giáo các xứ-họ đã thực hiện tốt phương hướng mà cha xứ đã đề cử năm 2013 đó là áp dụng Đạo vào đời, có chương trình cụ thể mỗi khi tổ chức Thánh lễ trọng, một số xứ-họ kịp thời động viên việc đọc Lời Chúa trong gia đình, tham gia tốt trong Kinh-Lễ ở xứ-họ.

Trong liên xứ, chúng ta tổ chức thành công các Thánh Lễ Trọng năm 2014 như: Tam Nhật Vượt Qua (với việc Chầu Thánh Thể tại giáo xứ Yên Tập), Thánh Lễ Phục Sinh, Chầu Lượt thay Giáo Phận, các riêng việc tổ chức cắm trại đầu tiên nơi liên xứ tại giáo xứ Cổ Pháp trong dịp lễ Chúa Giáng Sinh năm 2014.

c/ Đời sống các Hội Đoàn

Theo các báo cáo của từng xứ-họ, Dòng Ba Đaminh các xứ-họ đều làm nòng cốt trong việc duy trì đời sống đức tin, cũng như việc đọc kinh ở nhà thờ ngày 3 buổi (sáng, trưa, tối). Năm 2014 trong liên xứ đã tiếp nhận thêm Dòng Ba Đaminh Cổ Pháp vào danh sách Liên Huynh trong khu vực.

Hội gia trưởng nổi bật nhất gia trưởng giáo họ Sơn Thuỷ vẫn duy trì đọc kinh chia sẻ các gia đình hội viên. Còn lại hầu như không tham gia các buổi khấn Thánh Giuse, không chia sẻ tại các gia đình hội viên, nhìn chung phong trào chưa đủ để yếu.

Hội Mân Côi, cả 3 họ nhà xứ đều thay đổi Ban Cán Sự nên bước đầu cũng chậm tiến. Ca đoàn, trống trắc ai biết thì hát, ai biết thì làm chưa có cụ thể thành đoàn thể. Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể chưa xứ-họ nào có phong trào thiếu nhi Thánh Thể, ngoại trừ giáo xứ Cổ Pháp.

Nhìn chung sức sống các Hội Đoàn trừ Dòng Ba Đaminh, còn các Hội Đoàn khác thiếu sức sống với nhiều lý do: có thể BHG chưa quan tâm đủ, tìm nhân tài gặp khó khăn, thiên về kinh tế gia đình, đi làm kinh tế ở nước ngoài… nhưng quan trọng nhất là thiếu nền tảng giáo lý ở độ tuổi 24 trở lên.

3/ Sự phát triển trong liên xứ, những việc còn tồn đọng

a/ Về thành lập hội đoàn mới

Rất đáng lưu ý nơi đây, đó là trong liên xứ, giáo xứ Cổ Pháp đã thành lập được các em Thiếu Nhi Thánh Thể, Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sỹ tổng số 34 em và có 5 em huynh trưởng. Với sự nhiệt thành đạo đức các em, nguồn động viên nơi BHG và sự bồi dưỡng nơi cha xứ, có thể nói Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Cổ Pháp hy vọng tiến lên cấp Xứ Đoàn đầu tiên trong liên xứ trong năm tới.

b/ Về xây dựng, quĩ các giáo xứ-họ.

Giáo xứ Núi Ô, nhờ ơn Chúa Thương, sự nâng đỡ Giáo Phận, và sự nỗ lực đóng góp công của, cách này hay cách khác của giáo dân họ nhà xứ, trong năm 2014 nhà thờ Giáo xứ Núi Ô đã xây dựng và hoàn thiện xong phần tháp chuông cao 34 m, đang hoàn thiện bên trong nhà thờ được 2/5 công việc, với tổng chi phí trong năm 2014 khoảng gần (bảy trăm triệu đồng), và đã báo cáo chi tiết gửi về giáo phận. Quĩ giáo xứ trong năm qua với tổng 12,805,000 vnd đã chi hết 13,810,000 vnd, còn số âm 1,005,000 vnd.

Giáo xứ Cổ Pháp với việc sử dụng nguồn vốn quĩ của giáo xứ, quí ân nhân, cộng với cha xứ nâng đỡ với tổng thu 60,702,000 vnd, đã sử dụng vào việc: xây dựng và hoàn thành Cổng nhà  thờ, đổ đất nâng cao sân quảng trường nhà thờ, xây dựng kho chứa dụng cụ sử dụng việc nhà Chúa, sửa chữa lại cửa, nền nhà phòng, lắp thang lên tháp chuông… với tổng kinh phí hết 65,792,000 vnd, còn số dư 5,090,000 vnd.

Giáo họ Đông Hương với sự đóng góp của giáo dân Yên Tập, Minh Đức, nơi sở tại và cha xứ, đã hoàn thành việc trùng tu gian cung thánh, các toà Chúa, và xây dựng thêm phòng thánh, Cổng nhà thờ, tường rào với tổng kinh phí 22,753,000 vnd, còn số dư 327,000vnd.

Giáo họ Sơn Thuỷ với nguồn nhân lực, nguồn vốn tự giáo họ, ngoài việc hoàn thiện phần còn lại đường đi lên nhà thờ mà còn đã đào đất đồi khoảng 500 m3 để lấy mặt bằng xây nhà mục vụ trong tương lai gần, khi có sự nâng đỡ thêm từ giáo phận. Tổng ngân quĩ giáo họ 8,236,000 vnd đã chi hết 6,925,000 vnd, còn số dư: 1,311,000 vnd.

Giáo xứ Yên Tập với nguồn vốn quĩ 13,831,000 vnd đã chi vào việc chung hết 11,120,000 vnd, còn số dư 2,711,000 vnd, và 600 kg thóc lúa.

Giáo họ Minh Đức với nguồn vốn quĩ 16,036,000 vnd đã chi vào việc chung hết 5,000,000 còn số dư 11,036,000 vnd.

Việc xây dựng cơ sở các giáo xứ-họ trên, đều nói lên sự nhiệt thành quí Ban Hành Giáo, các hội đoàn cùng giáo dân, song còn một số đề nghị của BHG về việc xây dựng năm 2013 vẫn chưa làm được nơi giáo xứ-họ. Chúng ta cám ơn Chúa, cám ơn quí vị và tiếp tục cầu nguyện.

4/ Nhận định chung và hướng tới năm 2015

Nhờ ơn Chúa giúp, với sự nỗ lực của Ban Hành Giáo các xứ-họ, mọi đoàn thể, cùng mọi thành phần dân Chúa, liên xứ chúng ta đã cố gắng hết mình và đã đạt được phần nào nhất định trong việc thờ phượng, đạo đức, xây dựng đoàn thể, cơ sở vật chất. Bên cạnh chúng ta cần chân nhận rằng: cha xứ còn hạn chế, còn thiếu quí Thầy, quí Sơ cộng tác; Trùm phó các xứ-họ còn thiếu hoặc đã có nhưng tinh thần phục vụ còn yếu, chưa nói đến bỏ bê công việc, trừ Sơn Thuỷ và Cổ pháp; Quản Giáo nam các xứ-họ còn thiếu hoặc đã có nhưng tinh thần phục vụ còn hạn chế, trừ Cổ Pháp; Các Ban cán sự các hội đoàn còn thiên về kinh tế gia đình, cũng như thiếu kinh nghiệm lãnh đạo chung…

Hướng tới năm 2015,

a/ chúng ta cùng nhau khắc phục những mặt còn hạn chế, cùng nhau ghi nhớ: Người ta lao động có công, ta đây lao động hưởng công Nước Trời.

b/ Trong liên xứ chúng ta nhiệt tình hưởng ứng và thực hiện lời mời gọi sống năm 2015 với chủ đề: TÂN PHÚC ÂM HOÁ ĐỜI SỐNG GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN, bằng việc sống hiệp thông, yêu thương, siêng năng tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện để trở thành một cộng đoàn Truyền Giáo, trước hết nhắm vào các đôi còn ngăn trở hôn nhân, tiếp đến những người thân cận và xung quanh chúng ta. Mỗi xứ-họ sau buổi đọc kinh tối ĐỌC PHÚC ÂM ngày hôm đó, để thực hiện ngày hôm sau.

c/ Cần kiện toàn BHG nơi xứ họ còn khuyết, và lưu tâm cách đặc biệt đến các em thành lập đoàn Thiếu Nhi Thể đối với xứ-họ chưa thành lập để tiến lên như các xứ-họ trong giáo phận.

g/ Dự kiến xây dựng năm 2015, chúng ta cùng nhau cố gắng hoàn thành: Núi ô tiếp tục việc xây dựng nhà thờ. Cổ pháp hoàn thành sân nhà thờ, đường đi và dựng lại nhà phòng cổ kính. Sơn Thuỷ xây dựng nhà mục vụ (nếu có sự hỗ trợ phần nào từ giáo phận). Yên Tập và Minh Đức xây dựng lễ đài ngoài thánh địa.

    Nguyện chúc quí Ban Hành Giáo cùng cộng đoàn luôn có chúa ở cùng trong năm mới năm Ất Mùi.

LINH MỤC CHÁNH XỨ

Fx. Nguyễn Văn Hoàn

About admingdbn

Check Also

Thường huấn Hội trưởng gia đình giáo phận năm 2022

Vừa qua, từ ngày 21-26/11/2022, 1460 anh em thuộc ban phục vụ Hội trưởng gia …

One comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.