Tổng kết mục vụ cuối năm liên giáo xứ Yên Tập, Núi Ô và Cổ Pháp

GIÁO XỨ YÊN TẬP

V/v: Tổng kết năm 2016

Liên xứ Yên Tập, Núi Ô, Cổ Pháp

                                                                      Yên Tập, ngày 18 tháng 1 năm 2017

BIÊN BẢN TỔNG KẾT NĂM 2016

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 ngày 18 tháng 01 năm 2017, tại giáo xứ Yên Tập, tiến hành họp mặt tổng kết sinh hoạt mục vụ trong liên xứ năm 2016. Sự hiện diện gồm có Cha Xứ, Quí vị trong Ban Hành Giáo, Quí vị trong ban cán sự của hội Giuse, Mân Côi, Ca Đoàn, Dòng Ba Đa Minh, Thiếu Nhi Thánh Thể, Bác Ái Caritas thuộc các giáo xứ, giáo họ đại diện cho 1,866 nhân danh.

Cha xứ chủ tọa buổi họp mặt. Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Khiêm chủ tế Thánh Lễ. Tóm lược quí vị Ban Hành Giáo đại diện xứ-họ báo cáo:

1/ Toàn liên xứ chúng ta cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Giáo Phận đã gìn giữ quan tâm chúng ta cụ thể: Cha xứ cùng quí vị vẫn được làm việc mục vụ với nhau trong bình an. Hàng tuần chúng ta vẫn có 11 thánh lễ, đặc biệt Đức Cha giáo phận về dâng Lễ Tạ Ơn cho hai cụ 100 tuổi, Cha Tổng Đại Diện dâng Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 1 năm Cung Hiến Nhà Thờ tại Núi Ô, Cha Quản Hạt và Cha tổng phụ trách Mân Côi và Giuse chủ tế thánh lễ dịp đặc biệt. Hầu hết chúng ta đến với bí tích Hòa Giải vào dịp Mùa Chay, lễ Quan Thầy Bảo Trợ, và những ngày lễ lớn của Giáo Phận trong Năm Thánh. Chúng ta tiếp nhận 18 người lãnh bí tích khai tâm, 48 em rước lễ lần đầu và tháo gỡ 8 đôi hôn nhân ngăn trở, hạn chế được hôn nhân làm phép chuẩn.

2/ Tạ ơn Chúa, cám ơn quí Thầy giúp xứ, quí soeur Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất đã giúp chúng ta trong việc tổ chức, phải kể đến lễ Phục Sinh tại Núi Ô, cung nghinh kiệu Giuse tại Sơn Thủy, cung nghinh kiệu Đức Mẹ tại giáo xứ Yên Tập, và lễ Chúa Giáng Sinh tại Núi Ô, rất nhiều người tham dự sốt sáng trang nghiêm trong bình an. Trong năm 2016 Ban Hành Giáo các giáo họ Minh Đức, Sơn Thủy và Núi Ô mãn nhiệm, toàn dân đã cầu nguyện, tham gia bầu Ban Hành Giáo mới trong niềm tin yêu và an vui, chọn lựa được những vị đạo đức, năng lực, nhiệt tình và chỉ làm một việc. Đối với các Hội Đoàn vẫn duy trì như hàng năm, riêng đạo đức thờ phượng thường xuyên nhất vẫn là Dòng Ba Đa minh. Nếu nói đến thoát khỏi sự trì trệ phải kể đến hội Giuse Núi Ô với sức sống mới, ban cán sự mới đã duy trì ngày khấn thánh Giuse hàng tuần và Chầu hàng tháng, và chúng ta cầu nguyện thêm cho hội Giuse Yên Tập và Minh Đức. Nổi bật nhất là các em Thiếu Nhi Thánh Thể trong năm 2016 tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật rất đông đủ.

3/ Về giáo lý trong liên xứ, nhờ ơn Chúa ban Cha xứ tạm thời sức khỏe bình thường vẫn duy trì hàng tuần dạy giáo lý Tân Tòng và Hôn Nhân. Các em huynh trưởng Cổ Pháp, Núi Ô vào dịp hè, ngày Chúa Nhật dạy giáo lý các em Thiếu Nhi Thánh Thể. Giáo dân được hiểu theo khả năng từng người về giáo lý Kinh Thánh trong các bài giảng thánh lễ.

4/ Những hoạt động chung như xây dựng cơ sở hạ tầng nơi các xứ-họ đã và đang thi công theo như dự kiến đầu năm 2015 đề ra thực thi trong năm 2016: giáo xứ Núi Ô đổ bê tông 3 ngả đường lên nhà thờ, Cổ Pháp dựng lại ngôi nhà xưa từ năm 1619, trồng cây và mở rộng đường trong nghĩa trang. Giáo họ Sơn Thủy xây nhà mục vụ (đa năng). Chúng ta với 1,866 nhân danh tăng 38 người so với năm 2015 (đã trừ người qua đời và chị em lấy chồng nơi xứ khác) đã hưởng ứng lời mời gọi giáo phận về (Caritas, Ơn Thiên Triệu, Xây Dựng, Truyền Giáo, Lễ Cầu Hồn…) tổng số 28,923,000 vnd. Riêng Caritas giáo xứ Yên Tập và Cổ Pháp thường đi thăm hỏi và có chút quà đối với người ốm đau và người già nhân dịp Chúa Giáng Sinh và dịp Tết nguyên đán. Cám ơn Caritas giáo phận đã giúp đỡ trong liên xứ 11 suất gạo hàng tháng 10kg/người tàn tật cùng xe lăn. Và Giáo phận đã nâng đỡ giáo xứ Núi Ô 100 ghế ngồi.

5/ Nhìn chung buổi họp mặt liên xứ hôm nay không phải chỉ là phản ánh lại những gì chúng ta đã đạt được trong năm, mà là làm thế nào để giữ được ánh sáng đạo đức thờ phượng Chúa không bị dập tắt khi gặp luồng gió từ (Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, Giáo hội Tin Lành đang hình thành), và làm thế nào phát triển những hội đoàn còn yếu nơi xứ-họ, đặc biệt giáo lý thế hệ trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân trong năm 2017. Tháo gỡ ngăn trở còn đọng lại, xây dựng cột treo chuông ở Minh Đức; Bê tông hóa, đường điện từ thôn đến nghĩa trang và xây tường cao thêm ngoài nghĩa trang ở Cổ Pháp; Bê tông đường cổng chính và xây tầng 2 nhà mục vụ Núi Ô. Tất cả chúng ta không thể “há miệng chờ sung” được, mà cần làm việc, phục vụ hết mình để đạt được điều đó. Và điều này vốn không dễ dàng vì chúng ta cần Ơn Chúa trợ giúp, cần sắp xếp các công việc thực tại và quyết tâm.

Lm. Fx. Nguyễn Văn Hoàn

Cha sở

 

 

Tin liên quan